„Matematyczne Mikołajki”

IMG_20161215_113615.jpg

 

W świątecznej atmosferze młodzież naszego liceum wzięła udział w projekcie Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji” realizowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 15 grudnia 2016 r. uczniowie kasy 2a i 1d mieli okazję usłyszeć „O fraktalach nieco inaczej”, sprawdzić wiedzę
z dziedziny funkcji liniowej z wykorzystaniem GeoGebry, posłuchać ciekawostek z dziedziny topologii i pobawić się matematyką w Salonie Gier Logicznych. Wzięli udział w warsztatach, na których obliczali pola wielokątów stosując wzór Picka. O ciekawych prawidłowościach, występujących w przyrodzie i architekturze, usłyszeli na zajęciach, dotyczących ciągu Fibonacciego. Z dużym zaangażowaniem uczniowie korzystali również z r
óżnorodnych atrakcji promujących Królową Nauk: 

  • kącików, gdzie można było podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach matematycznych i różnicach między nauką w szkole a studiowaniem, 

  • interaktywnej wystawy, połączonej z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim, 

  • Kawiarni Szkockiej, czyli stawiania i rozwiązywania problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa, 

  • Matematycznych Mikołajek połączonych z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne ,

  • Konkursu Szybkich Zadań.

Najbardziej wytrwali uczestnicy zajęć opuścili gmach Uniwersytetu po godzinie 15.00.

 

Tekst: Anna Winkler

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council