„Matematyczne Mikołajki”

IMG_20161215_113615.jpg

 

W świątecznej atmosferze młodzież naszego liceum wzięła udział w projekcie Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji” realizowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 15 grudnia 2016 r. uczniowie kasy 2a i 1d mieli okazję usłyszeć „O fraktalach nieco inaczej”, sprawdzić wiedzę
z dziedziny funkcji liniowej z wykorzystaniem GeoGebry, posłuchać ciekawostek z dziedziny topologii i pobawić się matematyką w Salonie Gier Logicznych. Wzięli udział w warsztatach, na których obliczali pola wielokątów stosując wzór Picka. O ciekawych prawidłowościach, występujących w przyrodzie i architekturze, usłyszeli na zajęciach, dotyczących ciągu Fibonacciego. Z dużym zaangażowaniem uczniowie korzystali również z r
óżnorodnych atrakcji promujących Królową Nauk: 

  • kącików, gdzie można było podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach matematycznych i różnicach między nauką w szkole a studiowaniem, 

  • interaktywnej wystawy, połączonej z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim, 

  • Kawiarni Szkockiej, czyli stawiania i rozwiązywania problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa, 

  • Matematycznych Mikołajek połączonych z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne ,

  • Konkursu Szybkich Zadań.

Najbardziej wytrwali uczestnicy zajęć opuścili gmach Uniwersytetu po godzinie 15.00.

 

Tekst: Anna Winkler

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk