„PRAWDA – KŁAMSTWO” – WYJAZD STUDYJNY DO WARSZAWY

001.jpg

W dniach od 18 do 20 lutego 2015 roku uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich współpracujący ze szkolną Młodzieżową Akademią Dyplomatyczną uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Warszawy, którego tematem przewodnim było hasło „PRAWDA – KŁAMSTWO”. Opiekę nad młodzieżą (pomimo napiętego planu zajęć zebrało się 44 śmiałków) sprawowali profesorowie: Iwona Koch, Mariola Rautenberg i Janusz Klemens. Program zajęć, czego dowodzi nasza poniżej zamieszczona relacja, był bardzo rozbudowany.

DZIEŃ PIERWSZY - ŚRODA

Spotkaliśmy się na przystanku Polskiego Busa o 4 rano. O 9.30 przybyliśmy do stolicy. Metrem dotarliśmy do stacji Ratusz Arsenał i po paru chwilach znaleźliśmy się w Muzeum Historii Żydów Polskich PO-LIN, gdzie podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy wystawę stałą i wzięliśmy udział w warsztatach poświęconych językom żydowskim - aramejskiemu, hebrajskiemu i jidysz. Około 15.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, aby punktualnie o 16.30 zjawić się w Schronisku; tu po zakwaterowaniu i posiłku o 17.30 czekała nas solidna wyprawa. Wędrowaliśmy Krakowskim Przedmieściem, przez Plac Piłsudskiego, podziwiając Teatr Wielki, Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Barbakan. Na koniec, wzdłuż murów obronnych, mijając pomniki Małego Powstańca i Jana Kilińskiego wróciliśmy do naszego schroniska.

DZIEŃ DRUGI - CZWARTEK

Po śniadaniu wybraliśmy się do siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego (dawnej Informacji Wojskowej) przy ul. Oczki 1, by obejrzeć WYSTAWĘ PAMIĘCI poświęconą aresztowanym i zamordowanym oficerom i żołnierzom oskarżanym o działalność antykomunistyczną. Następnym naszym celem był Senat RP, dokąd zaprosił nas pan marszałek Bogdan Borusewicz. Spotkaliśmy się też z senatorem Łukaszem Abgarowiczem, zwiedziliśmy obiekty Senatu i Sejmu RP. Szczególną atrakcją tego dnia z pewnością był nasz obiad w restauracji sejmowej. Wieczorem udaliśmy się do Teatru Kamienica na spektakl „ZUS – zalotny uśmiech słonia”, a później spotkaliśmy się z właścicielem, reżyserem i aktorem tego teatru – panem Emilianem Kamińskim.

DZIEŃ TRZECI - PIĄTEK

Po śniadaniu w Pałacu Kultury wjechaliśmy na XII piętro tego budynku, gdzie mieści się siedziba Collegium Civitas – uczelni współpracującej z naszym liceum. Tu czekały na nas cztery wykłady o tematyce towarzyszącej wyjazdowi PRAWDA – KŁAMSTWO.

 O 9.00 przywitał nas Rektor Collegium Civitas prof. dr hab. Stanisław Mocek. W kilka chwil potem zajęcia poprowadziła dr Anna Siwek, która poruszyła zagadnienie prawdy i kłamstwa w ujęciu filozoficznym. Po krótkiej przerwie, o prawdzie i kłamstwie w pracy dyplomaty opowiadał ambasador dr Ryszard Żółtaniecki. Po obiedzie nastąpiła kolejna seria wykładów. Prof. dr hab. Waldemar Dziak w niezwykle komunikatywnej narracji zaprezentował różnice pomiędzy cywilizacją chińską a cywilizacją europejską i w tym kontekście również poruszył kwestię prawdy i kłamstwa w obu systemach cywilizacyjnych. Spotkanie zakończyło się wykładem zaprzyjaźnionego z naszym liceum prof. dr hab. Eugeniusza Cezarego Króla – dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, który opowiedział o roli prawdy i kłamstwa w przekazie propagandowym. O 17.00 zakończyliśmy zajęcia i metrem dojechaliśmy do Młocin. Polski Bus o 23.20 zawitał do Gdańska.

Już przygotowujemy się do następnego wyjazdu – tym razem naszym celem pod koniec września 2015 r. będzie Berlin.

 

 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk