BERLIN AD 2012 – wyjazd studyjno-warsztatowy

Berlin 2012

Dni pomiędzy piętnastym a osiemnastym lutego 2012 r. były dla Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej wydarzeniem szczególnym. Wyjechaliśmy do Republiki Federalnej Niemiec. Naszym zasadniczym celem były wizyty w dwóch istotnych miejscach dla stosunków polsko-niemieckich: Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Przed wyjazdem postawiliśmy sobie bardzo ambitne zadanie: poznanie stosunków polsko – niemieckich w przestrzeni historycznej od X do XXI wieku, poznanie organizacji i zadań służby dyplomatycznej i konsularnej, a także rozpoznanie organizacji bezpieczeństwa granicznego w ramach struktur Unii Europejskiej.

Pierwszym punktem programu było odwiedzenie grobu Św. Adalberta w Gnieźnie – celu pielgrzymki cesarza Ottona III i innych władców europejskich w roku tysięcznym. To wówczas ugruntowała się pozytywna wizja stosunków polsko-niemieckich. Po południu dojechaliśmy do Świecka. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez dowództwo Centrum Współpracy. Przygotowane przez Polaków i Niemców zajęcia warsztatowe były niezwykle ciekawe i pouczające. Szczególne zainteresowanie wzbudziły możliwości operacyjne Centrum, jak również sprzęt jakim dysponuje Straż Graniczna.

Po noclegu w okolicy kostrzyńskich Pompei dotarliśmy do Berlina. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Aleksanderplatz – centrum dawnej stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Doszliśmy do Wyspy Muzeów, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pergamońskie, a w nim między innymi Stellę Hammurabiego z zapisanym pismem klinowym tekstem skodyfikowanego prawa, zawierającego elementy prawa międzynarodowego. Potem zwiedzaliśmy zabytki związane z pruską historią Berlina (katedrę, pomnik Fryderyka Wilhelma, Bramę Brandenburską i siedzibę dawnego Reichstagu). Kolejnym punktem było odwiedzenie Muzeum Żydowskiego, a nieco wcześniej – miejscu po bunkrze Hitlera i ekspozycji betonowych stellii na przestrzeni dwóch hektarów poświęconych ofiarom holocaustu. Naszą uwagę przykuły nieliczne pozostałości po murze berlińskim.

Dzień trzeci związany był z wizytą w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Poczuliśmy się tam jak u siebie. Polskie znaki, polski język i polska atmosfera. Pracownicy Ambasady i Wydziału Konsularnego przygotowali dla nas zajęcia warsztatowe poświęcone stosunkom polsko – niemieckim. Poznaliśmy również specyfikę pracy konsulatu – kompetencje i zakres obowiązków konsulów. Ostatnim punktem naszego wyjazdu była wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie w 1936 odbyły się igrzyska olimpijskie.

Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele: Kamila Szczepankiewicz, Bogdan Wolf oraz Janusz Klemens.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council