BERLIN AD 2012 – wyjazd studyjno-warsztatowy

Berlin 2012

Dni pomiędzy piętnastym a osiemnastym lutego 2012 r. były dla Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej wydarzeniem szczególnym. Wyjechaliśmy do Republiki Federalnej Niemiec. Naszym zasadniczym celem były wizyty w dwóch istotnych miejscach dla stosunków polsko-niemieckich: Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Przed wyjazdem postawiliśmy sobie bardzo ambitne zadanie: poznanie stosunków polsko – niemieckich w przestrzeni historycznej od X do XXI wieku, poznanie organizacji i zadań służby dyplomatycznej i konsularnej, a także rozpoznanie organizacji bezpieczeństwa granicznego w ramach struktur Unii Europejskiej.

Pierwszym punktem programu było odwiedzenie grobu Św. Adalberta w Gnieźnie – celu pielgrzymki cesarza Ottona III i innych władców europejskich w roku tysięcznym. To wówczas ugruntowała się pozytywna wizja stosunków polsko-niemieckich. Po południu dojechaliśmy do Świecka. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez dowództwo Centrum Współpracy. Przygotowane przez Polaków i Niemców zajęcia warsztatowe były niezwykle ciekawe i pouczające. Szczególne zainteresowanie wzbudziły możliwości operacyjne Centrum, jak również sprzęt jakim dysponuje Straż Graniczna.

Po noclegu w okolicy kostrzyńskich Pompei dotarliśmy do Berlina. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Aleksanderplatz – centrum dawnej stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Doszliśmy do Wyspy Muzeów, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Pergamońskie, a w nim między innymi Stellę Hammurabiego z zapisanym pismem klinowym tekstem skodyfikowanego prawa, zawierającego elementy prawa międzynarodowego. Potem zwiedzaliśmy zabytki związane z pruską historią Berlina (katedrę, pomnik Fryderyka Wilhelma, Bramę Brandenburską i siedzibę dawnego Reichstagu). Kolejnym punktem było odwiedzenie Muzeum Żydowskiego, a nieco wcześniej – miejscu po bunkrze Hitlera i ekspozycji betonowych stellii na przestrzeni dwóch hektarów poświęconych ofiarom holocaustu. Naszą uwagę przykuły nieliczne pozostałości po murze berlińskim.

Dzień trzeci związany był z wizytą w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. Poczuliśmy się tam jak u siebie. Polskie znaki, polski język i polska atmosfera. Pracownicy Ambasady i Wydziału Konsularnego przygotowali dla nas zajęcia warsztatowe poświęcone stosunkom polsko – niemieckim. Poznaliśmy również specyfikę pracy konsulatu – kompetencje i zakres obowiązków konsulów. Ostatnim punktem naszego wyjazdu była wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie w 1936 odbyły się igrzyska olimpijskie.

Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele: Kamila Szczepankiewicz, Bogdan Wolf oraz Janusz Klemens.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk