BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

bezpiecznasz.jpg

 

 

Od października b.r. nasza szkoła uczestniczy w II Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń,, którego organizatorami są redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:
·    Minister Edukacji Narodowej,
·    Minister Sprawiedliwości,
·    Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
·    Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
·    Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
·    Komendant Główny Policji,
·    Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy,
·    Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Nasze Liceum przystępując do konkursu przyjęło na siebie następujące zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury:
·    Przeprowadzenie konwersatoriów na temat:
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia,
Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić,
Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki",
Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.  
·    Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
·    Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  
·    Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.  
·    Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie
w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.  
·    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.  
·    Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą
w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
 O realizacji zadań będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Koordynator projektu: Karina Pomykała

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

British Council