BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

bezpiecznasz.jpg

 

 

Od października b.r. nasza szkoła uczestniczy w II Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń,, którego organizatorami są redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie a także Komitet Honorowy, do którego zaproszeni zostali:
·    Minister Edukacji Narodowej,
·    Minister Sprawiedliwości,
·    Przedstawiciele Sejmu i Senatu,
·    Przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich,
·    Przedstawiciele Kuratoriów Oświaty,
·    Komendant Główny Policji,
·    Rektorzy i Dziekani uczelni oraz wydziałów pedagogicznych, Naukowcy,
·    Przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Nasze Liceum przystępując do konkursu przyjęło na siebie następujące zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury:
·    Przeprowadzenie konwersatoriów na temat:
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia,
Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić,
Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki",
Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.  
·    Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
·    Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  
·    Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.  
·    Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie
w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.  
·    Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.  
·    Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą
w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.
 O realizacji zadań będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Koordynator projektu: Karina Pomykała

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council