Ci, którzy przynieśli Europie Wschodniej wolność

Europa i Świat 30 lat po zwycięstwie Solidarności

Instytut Lecha Wałęsy zaprosił młodzież naszego liceum do udziału w konferencji pt. Europa i Świat 30 lat po zwycięstwie Solidarności, która odbyła się w czwartek 30 września w sali Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Na konferencję wybrała się druga C.

Po zarejestrowaniu zajęliśmy miejsca na widowni. Część konferencji, w której braliśmy udział (od 9.00 do 13.00) składała się z dwóch części – dyskusji panelowych. Na konferencji pojawili się byli prezydenci: Lech Wałęsa, Emil Constantinescu z Rumunii, Żeliu Żelew z Bułgarii i Stanisław Szuszkiewicz z Białorusi. Oprócz byłych głów państwa w dyskusji udział wzięli, także inni politycy i komentatorzy światowej polityki. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi były premier Tadeusz Mazowiecki oraz profesorowie: Paweł Śpiewak, Edmund Wnuk-Lipiński, Jan Zielonka i Francis Fukuyama. Dyskusja dotyczyła ideologicznych podstaw współczesnego społeczeństwa demokratycznego. Dyskutanci wymieniali się doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem sytemu demokratycznego w krajach byłego bloku wschodniego.

Co nam dała konferencja? Oprócz wiedzy o czasach młodości naszych rodziców, także możliwość bezpośredniego spotkania z ludźmi, którzy tworzyli historię :)

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk