Ci, którzy przynieśli Europie Wschodniej wolność

Europa i Świat 30 lat po zwycięstwie Solidarności

Instytut Lecha Wałęsy zaprosił młodzież naszego liceum do udziału w konferencji pt. Europa i Świat 30 lat po zwycięstwie Solidarności, która odbyła się w czwartek 30 września w sali Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Na konferencję wybrała się druga C.

Po zarejestrowaniu zajęliśmy miejsca na widowni. Część konferencji, w której braliśmy udział (od 9.00 do 13.00) składała się z dwóch części – dyskusji panelowych. Na konferencji pojawili się byli prezydenci: Lech Wałęsa, Emil Constantinescu z Rumunii, Żeliu Żelew z Bułgarii i Stanisław Szuszkiewicz z Białorusi. Oprócz byłych głów państwa w dyskusji udział wzięli, także inni politycy i komentatorzy światowej polityki. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi były premier Tadeusz Mazowiecki oraz profesorowie: Paweł Śpiewak, Edmund Wnuk-Lipiński, Jan Zielonka i Francis Fukuyama. Dyskusja dotyczyła ideologicznych podstaw współczesnego społeczeństwa demokratycznego. Dyskutanci wymieniali się doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem sytemu demokratycznego w krajach byłego bloku wschodniego.

Co nam dała konferencja? Oprócz wiedzy o czasach młodości naszych rodziców, także możliwość bezpośredniego spotkania z ludźmi, którzy tworzyli historię :)

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council