Debata o obwodzie Kaliningradzkim

Debata o obwodzie Kaliningradzkim

31 marca 2011 r. uczniowie zaangażowani w działania Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej uczestniczyli w debacie pt: „Kultura i społeczeństwo współczesnej Rosji – obwód kaliningradzki”.
Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury, którego dyrektor Larry Okey Ugwu przedstawił zaproszonych gości.

Stronę polską reprezentowali: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie pan Marek Gołkowski, kierownik Rosjoznastwa w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego pani profesor Irena Fijałkowska- Janiak; zaś stronę rosyjską: wicekonsulowie Federacji Rosyjskiej w Gdańsku pani Katarzyna Szarkowa i pan Paweł Riazanow oraz proboszcz parafii p.w. św. Adalberta w Kaliningradzie ksiądz Jerzy Steckiewicz. Moderatorem debaty był pan Adam Hlebowicz – prezes Oddziału Pomorskiego WSPÓLNOTY POLSKIEJ.

Dyskutanci doszli do bardzo ciekawych konkluzji: - od granic Federacji Rosyjskiej dzieli Gdańszczan zaledwie 100 km; pomimo bliskości terytorialnej Polacy niechętnie odwiedzają dawny Królewiec i północne tereny Prus należąc obecnie do Federacji Rosyjskiej; Rosjanie w mieszkający w Obwodzie coraz częściej podróżują do Polski i przenoszą do siebie dobre wzorce; zgodnie z polityką Moskwy Obwód Kaliningradzki, jako najbardziej wysunięta na zachód część Rosji (graniczy z dwoma państwami Unii Europejskiej – Polską i Litwą) ma stać się wzorcowym terytorium Federacji, a na tym mogą skorzystać mieszkańcy nie tylko Obwodu, ale również ich sąsiedzi; Wśród mieszkańców Obwodu mieszka wielu Polaków, którzy są potomkami zesłańców do Kazachstanu – to oni stanowią obok Litwinów największą grupę zaangażowanych religijnie katolików.

W drugiej części spotkania debata objęła również słuchaczy, którzy mieli okazję do zadawania pytań szacownym gościom. Spotkanie trwało blisko trzy godziny.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Marta Kowalczyk, kl. II B

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council