Debata o obwodzie Kaliningradzkim

Debata o obwodzie Kaliningradzkim

31 marca 2011 r. uczniowie zaangażowani w działania Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej uczestniczyli w debacie pt: „Kultura i społeczeństwo współczesnej Rosji – obwód kaliningradzki”.
Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury, którego dyrektor Larry Okey Ugwu przedstawił zaproszonych gości.

Stronę polską reprezentowali: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie pan Marek Gołkowski, kierownik Rosjoznastwa w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego pani profesor Irena Fijałkowska- Janiak; zaś stronę rosyjską: wicekonsulowie Federacji Rosyjskiej w Gdańsku pani Katarzyna Szarkowa i pan Paweł Riazanow oraz proboszcz parafii p.w. św. Adalberta w Kaliningradzie ksiądz Jerzy Steckiewicz. Moderatorem debaty był pan Adam Hlebowicz – prezes Oddziału Pomorskiego WSPÓLNOTY POLSKIEJ.

Dyskutanci doszli do bardzo ciekawych konkluzji: - od granic Federacji Rosyjskiej dzieli Gdańszczan zaledwie 100 km; pomimo bliskości terytorialnej Polacy niechętnie odwiedzają dawny Królewiec i północne tereny Prus należąc obecnie do Federacji Rosyjskiej; Rosjanie w mieszkający w Obwodzie coraz częściej podróżują do Polski i przenoszą do siebie dobre wzorce; zgodnie z polityką Moskwy Obwód Kaliningradzki, jako najbardziej wysunięta na zachód część Rosji (graniczy z dwoma państwami Unii Europejskiej – Polską i Litwą) ma stać się wzorcowym terytorium Federacji, a na tym mogą skorzystać mieszkańcy nie tylko Obwodu, ale również ich sąsiedzi; Wśród mieszkańców Obwodu mieszka wielu Polaków, którzy są potomkami zesłańców do Kazachstanu – to oni stanowią obok Litwinów największą grupę zaangażowanych religijnie katolików.

W drugiej części spotkania debata objęła również słuchaczy, którzy mieli okazję do zadawania pytań szacownym gościom. Spotkanie trwało blisko trzy godziny.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Marta Kowalczyk, kl. II B

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk