Debata: Polacy na Wschodzie

001.jpg

 29 września 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hanza odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym debata pt. POLACY NA WSCHODZIE, organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIB i IIIB, którzy biorą czynny udział w wymianie z młodzieżą polską ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach. Wśród znamienitych gości, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, znaleźli się:

Jan Dziedziczak – wiceminister spraw zagranicznych RP,

Mieczysław Jaśkiewicz – prezes Związku Polaków na Białorusi,

Irina Korol – prezes Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego,

Romuald Mieczkowski – redaktor naczelny kwartalnika ZNAD WILII,

Wiesław Turzański – sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

oraz Michał Rzepiak – doradca wojewody pomorskiego.

Razem z młodzieżą na widowni zasiedli: Małgorzata Wierzejska – dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz Anna Kieturakis – specjalistka ds. kontaktów z Europą Wschodnią w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Bożena Kisiel – prezes Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a także Jan Badowski – doradca ministra.

            Podczas debaty rozmówcy przedstawili dane dotyczące liczebności i sytuacji materialnej Polaków na Wschodzie oraz określili potrzeby w zakresie wzmacniania tożsamości narodowej w obszarach edukacji językowej i historycznej. Mówiono
o problemach naszych rodaków i możliwości ich rozwiązywania na drodze współpracy
z instytucjami państwa polskiego, jak również z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie klas prawno-dyplomatycznych przedstawili swoje refleksje związane z wymianą młodzieży pomiędzy naszym liceum a Społeczną Szkołą Polską im. Tadeusza Reytana
w Baranowiczach. Spotkanie przebiegało we wspaniałej, godnej atmosferze i pozwoliło nam  szerzej spojrzeć na potrzeby naszych rodaków zza Buga, a nasze licealne działania ocenić jako adekwatne do ich oczekiwań.

            Gospodarzami debaty byli: Adam Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia MORENA oraz Agata Birecka – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: RODM Gdańsk

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk