Debata: Polacy na Wschodzie

001.jpg

 29 września 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hanza odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym debata pt. POLACY NA WSCHODZIE, organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IIB i IIIB, którzy biorą czynny udział w wymianie z młodzieżą polską ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach. Wśród znamienitych gości, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, znaleźli się:

Jan Dziedziczak – wiceminister spraw zagranicznych RP,

Mieczysław Jaśkiewicz – prezes Związku Polaków na Białorusi,

Irina Korol – prezes Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego,

Romuald Mieczkowski – redaktor naczelny kwartalnika ZNAD WILII,

Wiesław Turzański – sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

oraz Michał Rzepiak – doradca wojewody pomorskiego.

Razem z młodzieżą na widowni zasiedli: Małgorzata Wierzejska – dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz Anna Kieturakis – specjalistka ds. kontaktów z Europą Wschodnią w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Bożena Kisiel – prezes Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a także Jan Badowski – doradca ministra.

            Podczas debaty rozmówcy przedstawili dane dotyczące liczebności i sytuacji materialnej Polaków na Wschodzie oraz określili potrzeby w zakresie wzmacniania tożsamości narodowej w obszarach edukacji językowej i historycznej. Mówiono
o problemach naszych rodaków i możliwości ich rozwiązywania na drodze współpracy
z instytucjami państwa polskiego, jak również z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie klas prawno-dyplomatycznych przedstawili swoje refleksje związane z wymianą młodzieży pomiędzy naszym liceum a Społeczną Szkołą Polską im. Tadeusza Reytana
w Baranowiczach. Spotkanie przebiegało we wspaniałej, godnej atmosferze i pozwoliło nam  szerzej spojrzeć na potrzeby naszych rodaków zza Buga, a nasze licealne działania ocenić jako adekwatne do ich oczekiwań.

            Gospodarzami debaty byli: Adam Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia MORENA oraz Agata Birecka – kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku.

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: RODM Gdańsk

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council