Debata POLITYKA HISTORYCZNA W EUROPIE 1918-2012

1.jpg

13 września 2012 r. odbyła się pierwsza część debaty zorganizowanej przez Młodzieżową Akademię Dyplomatyczną pt: POLITYKA HISTORYCZNA W EUROPIE 1918-2012. Uczestnikami spotkania byli profesorowie: Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański, naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Gdańsku), Paweł Machcewicz (dyrektor Muzeum II Wojny Światowej), Tomasz Stryjek ( ISP PAN, Collegium Civitas). Wydarzeniu patronowały: Collegium Civitas, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN. Patronat honorowy sprawował Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski.

W dniach poprzedzających spotkanie uczniowie w ramach zajęć warsztatowych wypracowali wnioski związane z tematyką debaty. Ich prezentacja stanowiła naturalny wstęp do intelektualnych sporów naszych Gości.

Zakres tematów obejmował:

  1. Zdefiniowanie pojęć: pamięć osobista i wtórna, pamięć historyczna, polityka, polityka pamięci, polityka historyczna.
  2. Omówienie polskiej polityki historycznej w okresie 1918-2012 z podziałem na trzy okresy:
    1. 1918-1939/1945 Rzeczpospolita Polska
    2. 1945-1989 PRL i Środowiska Emigracyjne
    3. 1989-2012 III i IV Rzeczpospolita Polska
  3. Przedstawienie wzajemnej pamięci Polaków i Żydów
  4. Omówienie  polskiej polityki historycznej.

W spotkaniu, którego moderatorem był opiekun Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej Janusz Klemens uczestniczyło 120 uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w tym klasa IB – o profilu prawno-dyplomatycznym oraz klasa III H Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.

Druga część debaty odbędzie się w lutym 2013 r., i w tym samym gronie omówimy wzajemną politykę historyczną Rzeczpospolitej Polskiej i jej sąsiadów.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Ewelina Węgrzyn-Kowienicka, kl. IB

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk