Ekologia w VII Liceum Ogólnokształcącym

IMG_20171005_075931.jpg

4 października 2017 r. w ramach edukacji ekologicznej klasa 2 D o profilu biologiczno- chemicznym zwiedziła oczyszczalnię ścieków Gdańsku. W czasie spotkania obejrzeliśmy film o sposobach oczyszczania ścieków, zobaczyliśmy również ekologiczny proces na żywo. Dowiedzieliśmy się, że jego głównym zadaniem jest usunięcie związków organicznych oraz biogenów (azotu i fosforu), które w środowisku wodnym powodują nadmierny rozwój organizmów fitoplanktonowych, tzw. eutrofizację,  prowadzącą do zaniku tlenu i niepożądanych zmian. Poznaliśmy następnie kolejne etapy usuwania zanieczyszczeń z wody: oczyszczanie wstępne – mechaniczne – poprzez kraty, piaskowniki, napowietrzanie, osadniki wstępne, następnie oczyszczanie biologiczne. Zaprezentowano nam technologię przeróbki osadów ściekowych służącą zmniejszeniu ich ilości, zmianie składu, w tym redukcji zawartości substancji organicznych oraz stabilizacji biologicznej. Dowiedzieliśmy się też, że w elektrociepłowni  wykorzystuje się biogaz jako odnawialne źródło energii.

Wycieczka dostarczyła nam dużo wiadomości z chemii i biologii – przedmiotów, które nas najbardziej interesują. Typowe dla oczyszczalni ścieków zapachy nie były przyjemne, ale … czego się nie robi dla ekologii.

Jadwiga Mosakowska

Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk