Erasmus + ,,Our Democratic Europe” w VII Liceum Ogólnokształcącym

20170112_183448.jpg
 
Erasmus + jest programem UE na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży. Współpracujemy ze szkołami z Danii, Belgii oraz Holandii. Koordynatorem jest Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Józefa Conrada – Korzeniowskiego. Naszym polskimi partnerami są: III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista w Gdańsku oraz VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Nasz projekt dotyczy ,,Edukacji i zatrudnienia w UE” - ,,Our Democratic Europe”. To zagadnienia, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, czyli głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. Program Erasmus + zakłada, że ,,zbyt wiele młodych osób kończy naukę za wcześnie, narażając się tym samym na ryzyko bezrobocia i marginalizacji społecznej. Przedsiębiorstwa z UE muszą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wykorzystanie talentu i innowacji młodzieży. Europa potrzebuje społeczeństw lepiej zintegrowanych i włączających, które umożliwiają swoim obywatelom aktywny udział w demokratycznym życiu społecznym.” Edukacja i praca z młodzieżą odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wspólnych europejskich wartości, wspieraniu integracji społecznej, zwiększaniu zrozumienia międzykulturowego i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności.
12 stycznia 2017 r. w Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się debata regionalna. Jej tematem były kwestie dotyczące edukacji. Młodzież dyskutowała o potrzebie rozwijania pasji. Bardzo ważnym okazał się temat edukacji seksualnej. Rozmawiano także o koncepcjach nauczania religii w szkołach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła edukacja zawodowa.
Kolejnym etapem były warsztaty na temat zatrudnienia w UE. Młodzież dyskutowała o możliwościach związanych z karierą zawodową w UE, otwartym rynkiem pracy. Podjęto również temat dotyczący imigracji i imigrantów oraz rasizmu.
Wypowiadali się również zaproszeni goście reprezentujący partię Razem oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Wnioski młodzieży wywołały ciekawą dyskusję. Widać, że młodzi ludzie są świadomymi swoich praw i potrzeb obywatelami UE. Uczniowie VII LO byli bardzo aktywni. Przygotowujemy się do spotkania na debacie międzynarodowej, która będzie miała miejsce 5 lutego w Europejskim Centrum Solidarności.

Tekst: Justyna Firmanty
Zdjęcia: Beata Tubis

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk