Erasmus + ,,Our Democratic Europe” w VII Liceum Ogólnokształcącym

20170112_183448.jpg
 
Erasmus + jest programem UE na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży. Współpracujemy ze szkołami z Danii, Belgii oraz Holandii. Koordynatorem jest Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Józefa Conrada – Korzeniowskiego. Naszym polskimi partnerami są: III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista w Gdańsku oraz VI Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.
Nasz projekt dotyczy ,,Edukacji i zatrudnienia w UE” - ,,Our Democratic Europe”. To zagadnienia, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, czyli głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego. Program Erasmus + zakłada, że ,,zbyt wiele młodych osób kończy naukę za wcześnie, narażając się tym samym na ryzyko bezrobocia i marginalizacji społecznej. Przedsiębiorstwa z UE muszą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wykorzystanie talentu i innowacji młodzieży. Europa potrzebuje społeczeństw lepiej zintegrowanych i włączających, które umożliwiają swoim obywatelom aktywny udział w demokratycznym życiu społecznym.” Edukacja i praca z młodzieżą odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wspólnych europejskich wartości, wspieraniu integracji społecznej, zwiększaniu zrozumienia międzykulturowego i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności.
12 stycznia 2017 r. w Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się debata regionalna. Jej tematem były kwestie dotyczące edukacji. Młodzież dyskutowała o potrzebie rozwijania pasji. Bardzo ważnym okazał się temat edukacji seksualnej. Rozmawiano także o koncepcjach nauczania religii w szkołach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła edukacja zawodowa.
Kolejnym etapem były warsztaty na temat zatrudnienia w UE. Młodzież dyskutowała o możliwościach związanych z karierą zawodową w UE, otwartym rynkiem pracy. Podjęto również temat dotyczący imigracji i imigrantów oraz rasizmu.
Wypowiadali się również zaproszeni goście reprezentujący partię Razem oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Wnioski młodzieży wywołały ciekawą dyskusję. Widać, że młodzi ludzie są świadomymi swoich praw i potrzeb obywatelami UE. Uczniowie VII LO byli bardzo aktywni. Przygotowujemy się do spotkania na debacie międzynarodowej, która będzie miała miejsce 5 lutego w Europejskim Centrum Solidarności.

Tekst: Justyna Firmanty
Zdjęcia: Beata Tubis

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council