GDAŃSKIE ROZMOWY O POLSCE I ROSJI

n14.jpg

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugiej edycji GDAŃSKICH ROZMOWÓW O POLSCE I ROSJI. Gościem specjalnym spotkania była Jelena Niemirowska – zaangażowana w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, dyrektorka i założycielka Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, niezależnej instytucji kształcącej w trybie seminaryjnym przyszłych działaczy politycznych i społecznych, które w przyszłości miałoby budować nowy kraj. Za swoją działalność została odznaczona m. in. Medalem Rady Europy, Orderem Imperium Brytyjskiego. Spotkanie odbyło się 5 lutego 2014 w Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Organizatorami byli Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk. Moderatorem debaty był Sławomir Dębski.

Spotkanie odbyło się w cieniu protestów na kijowskim Majdanie, dlatego było pełne interesujących wypowiedzi opisujących stan współczesnych elit rosyjskich kształtujących opinię publiczną w Federacji Rosyjskiej. Nasi uczniowie mieli niezwykłą okazję poznania trudności, z jakimi boryka się człowiek myślący kategoriami zachodnich demokracji w rzeczywistości postsowieckiej Rosji. 

Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council