GDAŃSKIE ROZMOWY O POLSCE I ROSJI

n14.jpg

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugiej edycji GDAŃSKICH ROZMOWÓW O POLSCE I ROSJI. Gościem specjalnym spotkania była Jelena Niemirowska – zaangażowana w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, dyrektorka i założycielka Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, niezależnej instytucji kształcącej w trybie seminaryjnym przyszłych działaczy politycznych i społecznych, które w przyszłości miałoby budować nowy kraj. Za swoją działalność została odznaczona m. in. Medalem Rady Europy, Orderem Imperium Brytyjskiego. Spotkanie odbyło się 5 lutego 2014 w Sali Wety Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku. Organizatorami byli Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk. Moderatorem debaty był Sławomir Dębski.

Spotkanie odbyło się w cieniu protestów na kijowskim Majdanie, dlatego było pełne interesujących wypowiedzi opisujących stan współczesnych elit rosyjskich kształtujących opinię publiczną w Federacji Rosyjskiej. Nasi uczniowie mieli niezwykłą okazję poznania trudności, z jakimi boryka się człowiek myślący kategoriami zachodnich demokracji w rzeczywistości postsowieckiej Rosji. 

Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk