Goście z Litwy w VII LO

Goście z Litwy w VII LO

26 października b. r. VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku gościło 14-osobową grupę nauczycieli ze Średniej Szkoły w Egliszkach koło Wilna. Pedagodzy wraz z dyrektorem Zbigniewem Czechem przyjechali do Gdańska na zaproszenie VII LO i Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Goście z Egliszek zostali serdecznie przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, p. Marcina Hintza i grono pedagogiczne VII LO, obejrzeli także wystawę zdjęć poświęconych współpracy między VII LO a środowiskami polonijnymi na Litwie i Białorusi. Spotkanie nauczycieli obu szkół zakończyło się poczęstunkiem. W swobodnej rozmowie przy kawie nauczyciele z Litwy opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy z uczniami, a także o różnicach w systemie oświaty obowiązującym w Polsce i na Litwie.

Przyjazd do Gdańska nauczycieli z Egliszek był kolejnym punktem współpracy między VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku a Średnią Szkołą w Egliszkach w rejonie wileńskim. Projekt ten, zaplanowany jako Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010r., rozpoczął się w październiku 2009 r. wyjazdem młodzieży z gdańskiego liceum do Egliszek. W czerwcu 2010 r. Wilno i Egliszki odwiedziła kolejna grupa naszych licealistów, przywożąc ze sobą gości – uczniów i nauczycieli ze Średniej Szkoły w Egliszkach. W lipcu 2010r., na zaproszenie VII LO i Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Gdańsk dwukrotnie odwiedziły grupy Polaków z Białorusi. W organizację ich pobytu w naszym mieście zaangażowali się nauczyciele – szczególnie p. Halina Pękalska i p. Cz. Górecka oraz uczniowie z VII LO. Wszyscy dokładali starań, aby goście – tym razem z Białorusi – poznali najbardziej charakterystyczne dla Trójmiasta miejsca i jak najmilej wspominali swą wycieczkę do Macierzy.

Zorganizowanie październikowego pobytu nauczycieli z Egliszek w Gdańsku było ostatnim działaniem ujętym w projekcie współpracy z Polonią na dawnych Kresach . Projekt ten, obejmujący rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 został opracowany przez nauczycieli VII LO z inicjatywy p. Haliny Pękalskiej, która czuwała także nad jego realizacją.

Tekst: Mariola Rautenberg
Zdjęcia: H. Pękalska
G. Chrapczyńska

Archiwum 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council