Goście z Litwy w VII LO

Goście z Litwy w VII LO

26 października b. r. VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku gościło 14-osobową grupę nauczycieli ze Średniej Szkoły w Egliszkach koło Wilna. Pedagodzy wraz z dyrektorem Zbigniewem Czechem przyjechali do Gdańska na zaproszenie VII LO i Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Goście z Egliszek zostali serdecznie przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, p. Marcina Hintza i grono pedagogiczne VII LO, obejrzeli także wystawę zdjęć poświęconych współpracy między VII LO a środowiskami polonijnymi na Litwie i Białorusi. Spotkanie nauczycieli obu szkół zakończyło się poczęstunkiem. W swobodnej rozmowie przy kawie nauczyciele z Litwy opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy z uczniami, a także o różnicach w systemie oświaty obowiązującym w Polsce i na Litwie.

Przyjazd do Gdańska nauczycieli z Egliszek był kolejnym punktem współpracy między VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku a Średnią Szkołą w Egliszkach w rejonie wileńskim. Projekt ten, zaplanowany jako Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010r., rozpoczął się w październiku 2009 r. wyjazdem młodzieży z gdańskiego liceum do Egliszek. W czerwcu 2010 r. Wilno i Egliszki odwiedziła kolejna grupa naszych licealistów, przywożąc ze sobą gości – uczniów i nauczycieli ze Średniej Szkoły w Egliszkach. W lipcu 2010r., na zaproszenie VII LO i Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Gdańsk dwukrotnie odwiedziły grupy Polaków z Białorusi. W organizację ich pobytu w naszym mieście zaangażowali się nauczyciele – szczególnie p. Halina Pękalska i p. Cz. Górecka oraz uczniowie z VII LO. Wszyscy dokładali starań, aby goście – tym razem z Białorusi – poznali najbardziej charakterystyczne dla Trójmiasta miejsca i jak najmilej wspominali swą wycieczkę do Macierzy.

Zorganizowanie październikowego pobytu nauczycieli z Egliszek w Gdańsku było ostatnim działaniem ujętym w projekcie współpracy z Polonią na dawnych Kresach . Projekt ten, obejmujący rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 został opracowany przez nauczycieli VII LO z inicjatywy p. Haliny Pękalskiej, która czuwała także nad jego realizacją.

Tekst: Mariola Rautenberg
Zdjęcia: H. Pękalska
G. Chrapczyńska

Archiwum 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk