ICIM w naszej szkole

Od roku szkolnego 2010/11 w bibliotece szkolnej naszego liceum działa nowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

W jego skład wchodzi 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarki czarnobiała i kolorowa.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Zapewnia uczniom i nauczycielom dobre warunki do nauki i pracy samokształceniowej. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach, mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje (m.in. na ustny egzamin maturalny z języka polskiego) oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i filmów.

Użytkownicy Centrum zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu ICIM.

Opiekun ICIM: Izabela Dułak

Biblioteka

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Collegium Civitas

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council