ICIM w naszej szkole

Od roku szkolnego 2010/11 w bibliotece szkolnej naszego liceum działa nowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

W jego skład wchodzi 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz drukarki czarnobiała i kolorowa.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Zapewnia uczniom i nauczycielom dobre warunki do nauki i pracy samokształceniowej. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach, mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje (m.in. na ustny egzamin maturalny z języka polskiego) oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i filmów.

Użytkownicy Centrum zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu ICIM.

Opiekun ICIM: Izabela Dułak

Biblioteka

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk