Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

W środę, 1 września 2010 r. o godzinie 9.00 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

Na holu szkoły spotkali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymn państwowy. Prowadzący uroczystość pan Jarosław Kovaćs powitał zebranych. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Marcin Hintz. Poinformował, iż VII Liceum Ogólnokształcące od nowego roku szkolnego funkcjonować będzie w nowej strukturze organizacyjnej. Mocą Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 r. powołany został Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, w skład którego wchodzą: VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego oraz Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. Decyzja ta otwiera nowy rozdział w kilkudziesięcioletniej historii szkoły. Dyrektor zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby uczniowie mogli zdobywać wiedzę w jak najlepszych warunkach, życzył sukcesów w nauce, a nauczycielom satysfakcji z pracy dydaktyczno-wychowawczej. Następnie przedstawił grono pedagogiczne oraz uroczyście wręczył wychowawcom klas dzienniki lekcyjne. Po zakończeniu inauguracji licealiści udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Zdjęcia: Maciej Łożyński, III A

Archiwum 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk