Instytucje pomocowe

Instytucje i placówki zajmujące się problemami uzależnień, przemocy, problemami rodzinnymi i wychowawczymi

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PCK - OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

pl. KS. GUSTKOWICZA 13
80-543 GDAŃSK
tel: +48 58 511 01 21
tel: +48 58 511 01 22
tel: +48 0 801 011 843
faks: +48 58 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl


WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. ZAKOPIAŃSKA 37
80-142 GDAŃSK
tel: +48 58 320 29 57
faks: +48 58 320 29 57
e-mail: wotuaiw@ima.pl
www: www.wotuw.gdansk.pl


PORADNIA ODWYKOWA

ul. OLIWSKA 62
80-563 GDAŃSK
tel: +48 58 343 03 29


OŚRODEK TERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ALKOHOLOWYCH . PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. RACŁAWICKA 17
80-406 GDAŃSK
tel: +48 58 347 89 30
faks: +48 58 347 89 30
e-mail: osrodek@pro.onet.pl


GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. DYREKCYJNA 5
80-852 GDAŃSK
tel.: 58 320 02 56
faks: 58 320 02 56 wew.40
e-mail: gcpu@poczta.fm


PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR"

ul. 3 MAJA 6
80-802 GDAŃSK
tel.: 58 302 04 42
kom: 502 565 326
faks: 58 30263 89
e-mail: gdanskporadnia@monar.pl


POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY

ul. SMOLUCHOWSKIEGO 18
GDAŃSK
tel: 58 341 40 41 do 46


FUNDACJA "POMORSKI DOM NADZIEI"

ul. RĄCZYŃSKIEGO 1B/18
GDAŃSK
tel.: 58 306 75 36
kom.: 504 248 350
e-mail: domnadziei@argo.pl


OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. CHROBREGO 6/8
SOPOT
tel.: 58 551 48 75


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK TERAPEUTYCZNY "MROWISKO"

al. NIEPODLEGŁOŚCI 817 A
SOPOT
tel.: 58 550 26 69


OŚRODEK REHABILITACYJNY DZIECI I MŁODZIEŻY "DOM MONARU"

ul. AGRARNA 2
GDAŃSK
tel.: 58 349 46 90


PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul.: CHRZANOWSKIEGO 3/5
GDYNIA
tel.: 58 620 88 88
e-mail: narko@opitu.pl


TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ "MROWISKO"

ul.: GRUNWALDZKA 513
GDAŃSK – OLIWA
tel.: 58 552 00 26
e-mail: tpsoliwa@ope.pl


FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM U.N.A.S.

ul. SŁOWACKIEGO 79
80-257 GDAŃSK
kom: +48 501 337 277
e-mail: fundacjaunas@gmail.com
www: www.fundacjaunas.pl


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI. ZARZĄD WOJEWÓDZKI

ul. MARIACKA 34-36 80-833 GDAŃSK tel: +48 58 301 12 61
tel: +48 58 301 47 52
faks: +48 58 301 47 52
e-mail: tpd@tpd.gd.pl


STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY "KRĄG"

ul. OLSZYŃSKA 41
80-734 GDAŃSK
tel: +48 58 301 92 62
faks: +48 58 301 92 62


ZESPÓŁ KONSULTANTÓW. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. MARYNARKI POLSKIEJ 134A
80-865 GDAŃSK
tel: +48 58 520 70 00, +48 58 524 06 20
e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl
www: mops.gda.pl


CENTRUM PRAW KOBIET

ul. GEN. DE GAULLE`A 1B/15
80-261 GDAŃSK
tel: +48 58 341 79 15
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
www.cpkgdansk.org.pl


TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

ul. MRJ L. SŁABEGO 2, lok. 1a
80 - 298 GDAŃSK
tel: +48 502 034 728
e-mail: tkopd-gd@wp.pl
www.republika.pl/tkopd


REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM IM.J.KORCZAKA

ul. ABRAHAMA 56
80-307 GDAŃSK
tel: +48 58 552 30 40
mail: sekretariat@domjkorczaka.com.pl


POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel: +48 58 344 59 16
tel: +48 58 341 10 42
faks: +48 58 341 10 42
e-mail: sekretariat@pogotowieopiekuncze.neostrada.pl


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK READAPTACJI SPOŁECZNEJ

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel: +48 58 320 11 27
faks: +48 58 520 11 27
e-mail: mors.opieka@wp.pl


NIEBIESKA LINIA – dla ofiar przemocy w rodzinie

tel. 801 120 000


POMARAŃCZOWA LINIA – dla nauczycieli i rodziców dzieci sięgających po alkohol

tel. 801 140 000


OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA AIDS

czynny całodobowo od poniedziałku od godz. 9.00. do soboty do godz. 21.00. z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

tel. 801 888 448
z zagranicy + 48 22 692 82 26


OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA: NARKOTYKI – NARKOMANIA

tel. 801 199 990


ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA

www.narkomania.org.pl


KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

www.aids.gov.pl


Instytucje i placówki zajmujące się specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i emocji

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3

ul. WAŁOWA 21
80 – 858 GDAŃSK
tel. +48 58 301 07 21
e-mail: poradnia@ppp3.org
www.ppp3.org


OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY RAZEM

ul. STRAŻACKA 15
81 – 616 GDYNIA
tel. + 48 58 624 42 62
e-mail: razem@razem.pl


CENTRUM PSYCHOEDUKACJI
FUNDACJA HOSPICYJNA

ul. CHODOWIECKIEGO 10
80 – 208 GDAŃSK
tel. +48 58 340 61 35
e-mail: fundacja@hospicja.pl
www.httz.pl


POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

ul. MATKI POLKI 3 a
80 – 251 GDAŃSK
tel./fax. +48 58 341 06 97


CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII ADHD

ul. MORENOWE WZGÓRZE 26 P/3
GDAŃSK MORENA
tel. +48 887 949 641
fax. +48 58 741 54 90
e-mail: info@centrumadhd.gda.pl


ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJAMLEGO NR 1

ul. TĘCZOWA 1
GDAŃSK – SOBIESZEWO
tel. +48 58 344 59 17
e-mail: zskpiggd@wp.pl


SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

ul. DĄBROWSZCZAKÓW 28
80 – 364 GDAŃSK
+ 48 58 553 40 32
www.autyzm.net.pl


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

ul. ORŁOWSKA
81-542 GDYNIA
tel. 509-073-743
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
www.pomost.pomorskie.pl


Instytucje interwencyjne

I KOMISARIAT POLICJI

ul. PLATYNOWA 6 F
80 – 041 GDAŃSK
tel. +48 58 3216722 – dyżurny
fax. +48 58 321 67 27
tel. +48 58 321 67 66
tel. + 48 58 321 67 67


STRAŻ MIEJSKA

ul. ELBLĄSKA 54/60
80 – 724 GDAŃSK
tel. +48 58 301 30 11


SĄD REJONOWY – WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. NOWE OGRODY 30
80 – 803 GDAŃSK
tel. +48 58 3213460 – sekretariat
tel. +48 58 3213456, 32134 65, 3213466 – kuratorzy


 

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council