Instytucje pomocowe

Instytucje i placówki zajmujące się problemami uzależnień, przemocy, problemami rodzinnymi i wychowawczymi

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PCK - OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

pl. KS. GUSTKOWICZA 13
80-543 GDAŃSK
tel: +48 58 511 01 21
tel: +48 58 511 01 22
tel: +48 0 801 011 843
faks: +48 58 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl


WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. ZAKOPIAŃSKA 37
80-142 GDAŃSK
tel: +48 58 320 29 57
faks: +48 58 320 29 57
e-mail: wotuaiw@ima.pl
www: www.wotuw.gdansk.pl


PORADNIA ODWYKOWA

ul. OLIWSKA 62
80-563 GDAŃSK
tel: +48 58 343 03 29


OŚRODEK TERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ALKOHOLOWYCH . PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. RACŁAWICKA 17
80-406 GDAŃSK
tel: +48 58 347 89 30
faks: +48 58 347 89 30
e-mail: osrodek@pro.onet.pl


GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. DYREKCYJNA 5
80-852 GDAŃSK
tel.: 58 320 02 56
faks: 58 320 02 56 wew.40
e-mail: gcpu@poczta.fm


PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR"

ul. 3 MAJA 6
80-802 GDAŃSK
tel.: 58 302 04 42
kom: 502 565 326
faks: 58 30263 89
e-mail: gdanskporadnia@monar.pl


POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY

ul. SMOLUCHOWSKIEGO 18
GDAŃSK
tel: 58 341 40 41 do 46


FUNDACJA "POMORSKI DOM NADZIEI"

ul. RĄCZYŃSKIEGO 1B/18
GDAŃSK
tel.: 58 306 75 36
kom.: 504 248 350
e-mail: domnadziei@argo.pl


OŚRODEK PROMOCJI ZDROWIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ

ul. CHROBREGO 6/8
SOPOT
tel.: 58 551 48 75


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK TERAPEUTYCZNY "MROWISKO"

al. NIEPODLEGŁOŚCI 817 A
SOPOT
tel.: 58 550 26 69


OŚRODEK REHABILITACYJNY DZIECI I MŁODZIEŻY "DOM MONARU"

ul. AGRARNA 2
GDAŃSK
tel.: 58 349 46 90


PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul.: CHRZANOWSKIEGO 3/5
GDYNIA
tel.: 58 620 88 88
e-mail: narko@opitu.pl


TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ "MROWISKO"

ul.: GRUNWALDZKA 513
GDAŃSK – OLIWA
tel.: 58 552 00 26
e-mail: tpsoliwa@ope.pl


FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM U.N.A.S.

ul. SŁOWACKIEGO 79
80-257 GDAŃSK
kom: +48 501 337 277
e-mail: fundacjaunas@gmail.com
www: www.fundacjaunas.pl


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI. ZARZĄD WOJEWÓDZKI

ul. MARIACKA 34-36 80-833 GDAŃSK tel: +48 58 301 12 61
tel: +48 58 301 47 52
faks: +48 58 301 47 52
e-mail: tpd@tpd.gd.pl


STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY "KRĄG"

ul. OLSZYŃSKA 41
80-734 GDAŃSK
tel: +48 58 301 92 62
faks: +48 58 301 92 62


ZESPÓŁ KONSULTANTÓW. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. MARYNARKI POLSKIEJ 134A
80-865 GDAŃSK
tel: +48 58 520 70 00, +48 58 524 06 20
e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl
www: mops.gda.pl


CENTRUM PRAW KOBIET

ul. GEN. DE GAULLE`A 1B/15
80-261 GDAŃSK
tel: +48 58 341 79 15
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl
www.cpkgdansk.org.pl


TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

ul. MRJ L. SŁABEGO 2, lok. 1a
80 - 298 GDAŃSK
tel: +48 502 034 728
e-mail: tkopd-gd@wp.pl
www.republika.pl/tkopd


REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DOM IM.J.KORCZAKA

ul. ABRAHAMA 56
80-307 GDAŃSK
tel: +48 58 552 30 40
mail: sekretariat@domjkorczaka.com.pl


POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel: +48 58 344 59 16
tel: +48 58 341 10 42
faks: +48 58 341 10 42
e-mail: sekretariat@pogotowieopiekuncze.neostrada.pl


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK READAPTACJI SPOŁECZNEJ

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel: +48 58 320 11 27
faks: +48 58 520 11 27
e-mail: mors.opieka@wp.pl


NIEBIESKA LINIA – dla ofiar przemocy w rodzinie

tel. 801 120 000


POMARAŃCZOWA LINIA – dla nauczycieli i rodziców dzieci sięgających po alkohol

tel. 801 140 000


OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA AIDS

czynny całodobowo od poniedziałku od godz. 9.00. do soboty do godz. 21.00. z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

tel. 801 888 448
z zagranicy + 48 22 692 82 26


OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA: NARKOTYKI – NARKOMANIA

tel. 801 199 990


ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA

www.narkomania.org.pl


KRAJOWE CENTRUM ds. AIDS

www.aids.gov.pl


Instytucje i placówki zajmujące się specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i emocji

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3

ul. WAŁOWA 21
80 – 858 GDAŃSK
tel. +48 58 301 07 21
e-mail: poradnia@ppp3.org
www.ppp3.org


OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY RAZEM

ul. STRAŻACKA 15
81 – 616 GDYNIA
tel. + 48 58 624 42 62
e-mail: razem@razem.pl


CENTRUM PSYCHOEDUKACJI
FUNDACJA HOSPICYJNA

ul. CHODOWIECKIEGO 10
80 – 208 GDAŃSK
tel. +48 58 340 61 35
e-mail: fundacja@hospicja.pl
www.httz.pl


POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

ul. MATKI POLKI 3 a
80 – 251 GDAŃSK
tel./fax. +48 58 341 06 97


CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII ADHD

ul. MORENOWE WZGÓRZE 26 P/3
GDAŃSK MORENA
tel. +48 887 949 641
fax. +48 58 741 54 90
e-mail: info@centrumadhd.gda.pl


ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJAMLEGO NR 1

ul. TĘCZOWA 1
GDAŃSK – SOBIESZEWO
tel. +48 58 344 59 17
e-mail: zskpiggd@wp.pl


SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

ul. DĄBROWSZCZAKÓW 28
80 – 364 GDAŃSK
+ 48 58 553 40 32
www.autyzm.net.pl


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

ul. ORŁOWSKA
81-542 GDYNIA
tel. 509-073-743
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
www.pomost.pomorskie.pl


Instytucje interwencyjne

I KOMISARIAT POLICJI

ul. PLATYNOWA 6 F
80 – 041 GDAŃSK
tel. +48 58 3216722 – dyżurny
fax. +48 58 321 67 27
tel. +48 58 321 67 66
tel. + 48 58 321 67 67


STRAŻ MIEJSKA

ul. ELBLĄSKA 54/60
80 – 724 GDAŃSK
tel. +48 58 301 30 11


SĄD REJONOWY – WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ul. NOWE OGRODY 30
80 – 803 GDAŃSK
tel. +48 58 3213460 – sekretariat
tel. +48 58 3213456, 32134 65, 3213466 – kuratorzy


 

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk