Interesująca lekcja geografii o gazie z łupków w Polsce i na świecie

IMG_2801.JPG

11 kwietnia 2014 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku odbyło się spotkanie z hydrogeologiem Panem dr Mirosławem Lidzbarskim – wicedyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku.

            W wykładzie „Występowanie i poszukiwanie gazu łukowego w Polsce” uczestniczyli uczniowie klas o profilu geograficznym. Zagadnienia dotyczące źródeł energii i rozwoju energetyki określone są w podstawie programowej w klasach z rozszerzonym programem nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie nowych sposobów eksploatacji na świecie gazu z łupków spowodowało, że jego udział w bilansie energetycznym świata systematycznie wzrasta. Poszukiwania takich złóż rozpoczęto także w Polsce.

            Dlatego też wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat procesów geologicznych, które doprowadziły do powstania węglowodorów niekonwencjonalnych. Pan dr Mirosław Lidzbarski scharakteryzował warunki występowania gazu z łupków, zapoznał uczniów z potencjalnymi obszarami występowania w Polsce. Następnie omówił główne etapy prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją tego surowca ze szczególnym uwzględnieniem technologii wierceń geologicznych.
Pan dr Mirosław Lidzbarski omówił również wszechstronnie aspekty związane z ochroną środowiska. Wykład ilustrowany był bardzo ciekawą prezentacją multimedialną, ukazującą omawiane zagadnienia.

          Było to niezmiernie interesujące i pouczające spotkanie. Uczniowie uzyskali bardzo merytoryczne informacje uzupełniające wiedzę szkolną.

 

 

Tekst: Justyna Firmanty
Zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk