Interesująca lekcja geografii o gazie z łupków w Polsce i na świecie

IMG_2801.JPG

11 kwietnia 2014 roku w VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku odbyło się spotkanie z hydrogeologiem Panem dr Mirosławem Lidzbarskim – wicedyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Oddziale Geologii Morza w Gdańsku.

            W wykładzie „Występowanie i poszukiwanie gazu łukowego w Polsce” uczestniczyli uczniowie klas o profilu geograficznym. Zagadnienia dotyczące źródeł energii i rozwoju energetyki określone są w podstawie programowej w klasach z rozszerzonym programem nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Wprowadzenie nowych sposobów eksploatacji na świecie gazu z łupków spowodowało, że jego udział w bilansie energetycznym świata systematycznie wzrasta. Poszukiwania takich złóż rozpoczęto także w Polsce.

            Dlatego też wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat procesów geologicznych, które doprowadziły do powstania węglowodorów niekonwencjonalnych. Pan dr Mirosław Lidzbarski scharakteryzował warunki występowania gazu z łupków, zapoznał uczniów z potencjalnymi obszarami występowania w Polsce. Następnie omówił główne etapy prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją tego surowca ze szczególnym uwzględnieniem technologii wierceń geologicznych.
Pan dr Mirosław Lidzbarski omówił również wszechstronnie aspekty związane z ochroną środowiska. Wykład ilustrowany był bardzo ciekawą prezentacją multimedialną, ukazującą omawiane zagadnienia.

          Było to niezmiernie interesujące i pouczające spotkanie. Uczniowie uzyskali bardzo merytoryczne informacje uzupełniające wiedzę szkolną.

 

 

Tekst: Justyna Firmanty
Zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council