IV Forum Pomorskiej Edukacji Podziękowania marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka

IV FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI.JPG

 25 listopada odbyło się na w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej IV Forum Pomorskiej Edukacji. Inicjatorem spotkania był Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk. Organizatorami konferencji byli Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Tematem debaty była edukacja ponadgimnazjalna. Wystąpienia i dyskusje podczas forum skupiały się wokół zagadnień takich jak: wspieranie pasji w rozwoju ucznia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz realizacja IV etapu edukacyjnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych, budowanie integracji i współdziałania szkoły ze środowiskiem.

W ramach forum odbyły się dwie sesje plenarne oraz sesja posterowa Współpraca– innowacje–projekty, która promowała przykłady dobrych praktyk – wyjątkowych
i wyróżniających się działań na rzecz rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w regionie. Pomorskie szkoły przy pomocy twórczej formy, jaką jest plakat, miały okazję przedstawić uczestnikom IV Forum Pomorskiej Edukacji między innymi: innowacyjne programy i metody nauczania, krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne oraz efekty współpracy szkół, pracodawców i samorządów.

Wśród wielu posterów zaprezentowano także plakat VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ukazujący efekty autorskiego projektu edukacyjnego nauczyciela wiedzy
o społeczeństwie i historii Pana Janusza Klemensa Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna. Autorem posteru była Pani wicedyrektor Stefania Lidzbarska.

16 grudnia 2015 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przesłał na ręce Pana Marcina Hinza ­– dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku podziękowanie za udział VII Liceum Ogólnokształcącego w sesji posterowej Współpraca–innowacje–projekty.

 

 

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council