IV Forum Pomorskiej Edukacji Podziękowania marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka

IV FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI.JPG

 25 listopada odbyło się na w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej IV Forum Pomorskiej Edukacji. Inicjatorem spotkania był Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk. Organizatorami konferencji byli Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Tematem debaty była edukacja ponadgimnazjalna. Wystąpienia i dyskusje podczas forum skupiały się wokół zagadnień takich jak: wspieranie pasji w rozwoju ucznia, przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz realizacja IV etapu edukacyjnego w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych, budowanie integracji i współdziałania szkoły ze środowiskiem.

W ramach forum odbyły się dwie sesje plenarne oraz sesja posterowa Współpraca– innowacje–projekty, która promowała przykłady dobrych praktyk – wyjątkowych
i wyróżniających się działań na rzecz rozwoju edukacji ponadgimnazjalnej w regionie. Pomorskie szkoły przy pomocy twórczej formy, jaką jest plakat, miały okazję przedstawić uczestnikom IV Forum Pomorskiej Edukacji między innymi: innowacyjne programy i metody nauczania, krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne oraz efekty współpracy szkół, pracodawców i samorządów.

Wśród wielu posterów zaprezentowano także plakat VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ukazujący efekty autorskiego projektu edukacyjnego nauczyciela wiedzy
o społeczeństwie i historii Pana Janusza Klemensa Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna. Autorem posteru była Pani wicedyrektor Stefania Lidzbarska.

16 grudnia 2015 r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przesłał na ręce Pana Marcina Hinza ­– dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku podziękowanie za udział VII Liceum Ogólnokształcącego w sesji posterowej Współpraca–innowacje–projekty.

 

 

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk