IX SALON MŁODOPOLSKI IM. ARAMA RYBICKIEGO

IX Salon Młodopolski

Kolejna odsłona Salonu Młodopolskiego, która miała miejsce 27 lutego 2012 r. w Sali Wielkiej Fety Ratusza Głównego Miasta poświęcona została debacie: Co wynika dla nas z pamięci o Solidarności? Dyskutanci, w osobach Basila Kerskiego – szefa Europejskiego Centrum Solidarności i redaktora Lecha Parnella, podjęli się próby opisania dawnego etosu Solidarności jako ruchu społecznego, który współcześnie może powrócić do swojej pierwotnej roli. Szef ECS nakreślił plany działalności kierowanej przez siebie instytucji, która miałaby stać się nie tylko nowoczesną placówką muzealną, ale przede wszystkim centrum dialogu społecznego o wymiarze międzynarodowym. Dyskusja o założeniach programowych tej inicjatywy, jak również jej przewidywany, realny kształt, wypełniła większą część spotkania w którym uczestniczyli również uczniowie Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk