IX Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum. Dzień pierwszy.

U1.jpg

4 grudnia 2017 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się IX Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Ukraina – bliska i daleka”. W tej edycji uczestniczyła młodzież pięciu szkół licealnych: I LO, VII LO, XV LO z Gdańska, II LO z Malborka oraz młodzież z Liceum z Ukraińskim Języka Nauczania z Górowa Iławieckiego. Organizatorami Warsztatów byli: Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna w VII Liceum Ogólnokształcącym, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Fundacja Promocji Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Podczas pierwszego dnia Warsztatów poznaliśmy historię Ukrainy dzięki wykładom „Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni wieków” wygłoszonym przez prof. dr hab. Tadeusza Stegnera z Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. prof. UWM Marka Melnyka z  Katedry Podstaw Aksjologicznych Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Analizie wspólnych relacji pomogła praca w sześciu grupach warsztatowych:

Grupa I. „Polacy o Ukrainie, Ukraińcy o Polsce – pogranicza historyczno-literackie:

Moderator: Piotr Szubarczyk – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w  Gdańsku

Grupa II. „Punkty sporne we współczesnych stosunkach polsko-ukraińskich”

Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Grupa III. „Polska i ukraińska pamięć o Wołyniu”

Moderator: dr Leon Popek – Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie

Grupa IV. „Rola Federacji Rosyjskiej w relacjach polsko-ukraińskich”

Moderator: Maria Przełomiec – TVP INFO – Studio Wschód

Grupa V. „Wizerunek Ukraińców i Polaków w świetle stereotypów na przykładzie serialu „Dziewczyny ze Lwowa”

Moderator: dr hab. prof. UG Krzysztof Kornacki – Katedra Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Grupa VI. „Ukraiński odbiór polskiej narracji wspólnych stosunków lat 1938–1947

Moderator: Piotr Tyma – prezes Związku Ukraińców w Polsce.

 Dyskutowaliśmy na tematy wymagające wielkiej delikatności i empatii, czego przykładem było wystąpienie dr Leona Popka odpowiedzialnego za ekshumacje Polaków zamordowanych w wyniku Rzezi Wołyńskiej. Elementem podsumowującym była dyskusja ekspercka „Stan obecny i perspektywy relacji polsko-ukraińskich”, w której uczestniczyli prof. dr hab. Grzegorz Motyka, dr Leon Popek, dr Bartosz Odorowicz, Piotr Tyma, prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Lew Zacharczenko – konsul generalny Ukrainy w Gdańsku,  moderowała red. Maria Przełomiec.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Julia Jastrzemska, kl. III B

Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council