Kalendarz spotkań z rodzicami

Termin Tematyka
13 września, środa Godz. 17.00
Spotkania z rodzicami uczniów klas I
Godz. 18.00
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas II, III (informacja o maturach).
8 listopada, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
13 grudnia, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
17 stycznia, środa

Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III.
Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

7 marca, środa Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas  III

Poinformowanie o przewidywanych końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania rodziców uczniów klas III
oraz zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Godz. 18.00 - 19.00
Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
18 kwietnia, środa Godz. 17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III

Poinformowanie rodziców klas III o końcowych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
9 maja, środa Godz. 17.00
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Godz. 18.00 - 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

 

 

 

 

 

Rodzice

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council