KANCIAPA DE LUX

IMG_0368.jpg


W dniach 28 listopada i 7 grudnia 2012 r. odbyły się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku warsztaty dotyczące realizacji projektu edukacyjnego „Papier - ołówek”. W zajęciach wzięli udział uczniowie interesujący się projektowaniem i architekturą pragnący dokonać ciekawych i funkcjonalnych zmian w przestrzeni budynku szkoły. Działanie miało na celu integrację społeczności liceum przy realizacji zadania będącego wyrazem ich artystycznych preferencji jak i potrzeb młodzieży.
Spotkania odbyły się pod kierunkiem członków Pomorskiego Stowarzyszenia Projektantów Po Co To. Uczniowie poznali metody projektowania, by następnie stworzyć swoją architektoniczną koncepcję. Powstał projekt pod nazwą ,,KANCIAPA DE LUX”.  Jego realizacja została sfinalizowana 7 grudnia 2012 r. Wprowadzaniu pomysłu w życie towarzyszyło ogromne zaangażowanie i entuzjazm uczniów.
    Uczniowska KANCIAPA DE LUX - efekt autorskiego pomysłu licealistów - ma stać się miejscem, w którym każdy będzie miał możliwość odpoczynku, spotkań z kolegami oraz realizacji zajęć będących formą rozwijania zainteresowań uczniów. Projekt ,,Papier – ołówek” był rodzajem bardzo ciekawej pracy, ponieważ wykorzystywał zdolności uczniów do działań interdyscyplinarnych, równocześnie wzbogacających umiejętności licealistów i inspirujących do innych twórczych poszukiwań, które będą służyły całej społeczności szkoły.

Tekst: Dorota Świerzko

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk