Klasa objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG

 22 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie między VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na mocy którego klasa I B o profilu prawno-dyplomatycznym objęta została patronatem merytorycznym.

Realizacja ww. programu przyczyni się do rozwijania zainteresowań, podwyższenia jakości edukacji uczniów VII LO w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, szerzeniu kultury prawnej i budowaniu postaw obywatelskich.

W ramach współpracy młodzież VII LO będzie mogła m. in.:

 • korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego  Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wybranych zajęciach edukacyjnych;
 • uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • brać udziału w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa
  i Administracji UG;
 • korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (przez uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu nauk prawnych);
 • włączyć się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa
  i Administracji UG kół naukowych.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku w klasach o profilu prawno-dyplomatycznym realizowany jest od roku szkolnego 2011/2012 autorski programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej pod patronatem merytorycznym Collegium Civitas w Warszawie oraz Pomorskiej Rady Adwokackiej, a w latach 2012-2014 klasy o tym profilu objęte były patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk