Klasa objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG

 22 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie między VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na mocy którego klasa I B o profilu prawno-dyplomatycznym objęta została patronatem merytorycznym.

Realizacja ww. programu przyczyni się do rozwijania zainteresowań, podwyższenia jakości edukacji uczniów VII LO w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, szerzeniu kultury prawnej i budowaniu postaw obywatelskich.

W ramach współpracy młodzież VII LO będzie mogła m. in.:

 • korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego  Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na wybranych zajęciach edukacyjnych;
 • uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • brać udziału w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa
  i Administracji UG;
 • korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (przez uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu nauk prawnych);
 • włączyć się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa
  i Administracji UG kół naukowych.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku w klasach o profilu prawno-dyplomatycznym realizowany jest od roku szkolnego 2011/2012 autorski programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej pod patronatem merytorycznym Collegium Civitas w Warszawie oraz Pomorskiej Rady Adwokackiej, a w latach 2012-2014 klasy o tym profilu objęte były patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council