Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa z Mińska w VII LO

Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa z Mińska w VII LO

W ramach zajęć Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej wybraliśmy się we wtorek 23 listopada 2010 r. na spotkanie z młodzieżą białoruską z Mińska – uczniami rozwiązanego przez władze Liceum Humanistycznego. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Smoleńskiej (naprzeciw dawnej siedziby naszej "siódemki").

Moderatorami spotkania byli: dyrektor Liceum dr Uładzimir Kołas i opiekun MAD – Janusz Klemens. Pomimo faktu, iż języki białoruski i polski są do siebie zbliżone, to część naszych wypowiedzi była tłumaczona przez pana Leona Barszczewskiego – nauczyciela z Mińska. Rozmawialiśmy o: statusie Liceum Humanistycznego, codziennym życiu młodzieży na Białorusi, aspiracjach młodego pokolenia. Poruszyliśmy także temat wyborów prezydenckich i roli opozycji w życiu Białorusi. W miarę upływu czasu bariery językowe zostały przełamane. Po kilku godzinach niezwykle pasjonującej debaty młodzież z Mińska udała się na swoje zajęcia przedmiotowe, obiecując spotkanie kolejnego dnia z rana na gdańskiej Starówce. Tak też się stało. Po dwugodzinnym spacerze przyjechali w mury naszej szkoły z rewizytą – gościliśmy ich na lekcji języka polskiego, którą poprowadziła prof. Grażyna Chrapczyńska. Na zakończenie dwudniowego spotkania młodzież z Białorusi odwiedziła pana dyrektora Marcina Hintza, który przedstawił perspektywy kontynuacji nauki w Polsce.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Marta Kowalczyk
Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk