Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa z Mińska w VII LO

Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa z Mińska w VII LO

W ramach zajęć Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej wybraliśmy się we wtorek 23 listopada 2010 r. na spotkanie z młodzieżą białoruską z Mińska – uczniami rozwiązanego przez władze Liceum Humanistycznego. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Smoleńskiej (naprzeciw dawnej siedziby naszej "siódemki").

Moderatorami spotkania byli: dyrektor Liceum dr Uładzimir Kołas i opiekun MAD – Janusz Klemens. Pomimo faktu, iż języki białoruski i polski są do siebie zbliżone, to część naszych wypowiedzi była tłumaczona przez pana Leona Barszczewskiego – nauczyciela z Mińska. Rozmawialiśmy o: statusie Liceum Humanistycznego, codziennym życiu młodzieży na Białorusi, aspiracjach młodego pokolenia. Poruszyliśmy także temat wyborów prezydenckich i roli opozycji w życiu Białorusi. W miarę upływu czasu bariery językowe zostały przełamane. Po kilku godzinach niezwykle pasjonującej debaty młodzież z Mińska udała się na swoje zajęcia przedmiotowe, obiecując spotkanie kolejnego dnia z rana na gdańskiej Starówce. Tak też się stało. Po dwugodzinnym spacerze przyjechali w mury naszej szkoły z rewizytą – gościliśmy ich na lekcji języka polskiego, którą poprowadziła prof. Grażyna Chrapczyńska. Na zakończenie dwudniowego spotkania młodzież z Białorusi odwiedziła pana dyrektora Marcina Hintza, który przedstawił perspektywy kontynuacji nauki w Polsce.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Marta Kowalczyk
Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council