Literackie spotkanie z Wandą Neumann

IMG_2119.JPG

Pani Wanda Neumann jest aktorką Teatru Wybrzeże od roku 1973. Znamy ją jako laureatkę wielu nagród artystycznych, m. in. poznańskiej Złotej Chryzantemy, Nagrody na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych czy srebrnego medalu Gloria Artis w 2009 roku.

Podczas naszego spotkania zaprezentowała licealistom wiersze swojego ojca - Leona Neumanna  z tomu poezji pt. Wiatraczny poeta.

 

  Kim będziecie wnukowie

wiatracznego poety,

który żyje powietrzem

i wichrem? …

którego słońce pocieszy

promykiem nadziei.

Ten promyk zostawiam

wam w spadku

(1985)

 

Wiesław Nowicki wspominał go tak: ,,Wiersze Leon Neumann pisał od wczesnej młodości, niestety zachowały się tylko utwory powojenne, dzięki temu, że część z nich jego córka Maria Szymańska przepisała na maszynie, a te, które pozostały w rękopisach (pisane często na kartkach
i karteluszkach, serwetkach oraz na kopertach pocztowych) ocaliła Wanda Neumann, którą można uznać za strażniczkę dorobku literackiego swojego ojca. Tomik „Wiatraczny poeta” jest w istocie biografią poetycką jednego człowieka, ujętą w ciągu pokoleniowym. Leon Neumann ocalił od zapomnienia ważne postacie z dziejów własnej rodziny, niekiedy także postacie po prostu barwne. Sam był mocno zakorzeniony w historii swojej rodziny i jej dzieje uważał za trwałą wartość.
Z pewnością znał sławne powiedzenie Bertranda Russella: „Narody, które tracą pamięć, przestają istnieć”. Tę sentencję można strawestować i powiedzieć, że rodziny, które tracą pamięć też przestają istnieć …”

Podczas literackiego spotkania uczniowie mogli poznać poezję człowieka, który posiadał niezwykły dar przelewania na papier chwil życia codziennego. Pani Wanda uświadomiła nam, że ,,zatrzymał w czasie ulotne chwile życia codziennego i zwykłych ludzi, których poznał lub spotkał na swojej drodze. Miał ogromną ciekawość świata. Był nauczycielem i strażnikiem języka ojczystego. I ten piękny język ojczysty pozwalał mu na proste opisywanie rzeczywistości, bez zbędnych ozdobników i metafor. Leon Neumann był – i jest – przykładem umiłowania polskości
i strażnikiem jej piękna”.

 

Tekst: Justyna Firmanty

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk