MAD w Warszawie

MAD w Warszawie

Pierwszego i drugiego marca 2011 r. – uczniowie w ramach działań Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej odbyli owocną wizytę studyjną w Warszawie.

Zwiedziliśmy wnętrza Pałacu Prezydenckiego. Potem udaliśmy się do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej, gdzie uczestniczyliśmy w zorganizowanych specjalnie dla nas zajęciach prezentujących strukturę i zakres działania BBN. Prowadził je zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Kolejną instytucją, jaką odwiedziliśmy tego dnia, był Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zajęcia w PISM obejmowały: prezentację struktury i zadań statutowych Instytutu, omówienie procesu powstawania Biuletynu oraz w ramach pozostałego czasu zajęcia warsztatowe Ja, analityk. Każdy z uczniów mógł się wczuć się w rolę analityka, który wskazuje najbardziej istotne kwestie związane z aktualną sytuacją międzynarodową. Praca w grupach wspomagana przez moderatorów spotkania pozwoliła na napisanie krótkich tekstów analitycznych, które zostały publicznie odczytane i poddane ocenie przez samą młodzież. Zajęcia prowadzili analitycy PISM: Dorota Liszczyk i Bartłomiej Znojek.
Drugiego dnia zawitaliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – na specjalne zaproszenie Marszałka Stefana Niesiołowskiego. Podczas naszych ośmiogodzinnych zajęć towarzyszyła nam pani Magdalena Germak – pracownik Kancelarii Sejmu. Rozpoczęliśmy od śniadania w restauracji sejmowej Hawełka, by punktualnie o godziny 9.00 w galerii sali obrad być świadkami rozpoczęcia kolejnego dnia obrad Sejmu dokonanego przez Marszałka Grzegorza Schetynę. Kolejnym punktem programu było trwające ponad godzinę spotkanie naszej grupy z Marszałkiem Niesiołowskim. Onieśmielenie szybko minęło i pojawiły się liczne pytania. Marszałek okazał się wspaniałym rozmówcą i gawędziarzem.
Następnie zwiedzaliśmy obiekty Sejmu – stary i nowy Dom Poselski, kaplicę sejmową, Salę Kolumnową (znaną z komisji śledczych), labirynt korytarzy i pilnie strzeżonych przejść, przy okazji słuchając historii polskim parlamentu. Przysłuchiwaliśmy się również pracom komisji sejmowych: Spraw Zagranicznych (przewodniczył poseł Andrzej Halicki) oraz Konstytucyjnej (przewodniczył poseł Jarosław Gowin). Przewodniczący zapowiadali zebranym nasz udział, jak i żegnali przy opuszczaniu obrad. Około godziny 16 zjedliśmy obiad w Hawełce (w towarzystwie marszałka Niesiołowskiego) i pełni wrażeń zahaczając o Belweder i Łazienki dotarliśmy do autokaru :)

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Monika Krzymińska, kl.II C
Marta Kowalczyk, kl. II B

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council