MAD w Warszawie

MAD w Warszawie

Pierwszego i drugiego marca 2011 r. – uczniowie w ramach działań Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej odbyli owocną wizytę studyjną w Warszawie.

Zwiedziliśmy wnętrza Pałacu Prezydenckiego. Potem udaliśmy się do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej, gdzie uczestniczyliśmy w zorganizowanych specjalnie dla nas zajęciach prezentujących strukturę i zakres działania BBN. Prowadził je zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Kolejną instytucją, jaką odwiedziliśmy tego dnia, był Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zajęcia w PISM obejmowały: prezentację struktury i zadań statutowych Instytutu, omówienie procesu powstawania Biuletynu oraz w ramach pozostałego czasu zajęcia warsztatowe Ja, analityk. Każdy z uczniów mógł się wczuć się w rolę analityka, który wskazuje najbardziej istotne kwestie związane z aktualną sytuacją międzynarodową. Praca w grupach wspomagana przez moderatorów spotkania pozwoliła na napisanie krótkich tekstów analitycznych, które zostały publicznie odczytane i poddane ocenie przez samą młodzież. Zajęcia prowadzili analitycy PISM: Dorota Liszczyk i Bartłomiej Znojek.
Drugiego dnia zawitaliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – na specjalne zaproszenie Marszałka Stefana Niesiołowskiego. Podczas naszych ośmiogodzinnych zajęć towarzyszyła nam pani Magdalena Germak – pracownik Kancelarii Sejmu. Rozpoczęliśmy od śniadania w restauracji sejmowej Hawełka, by punktualnie o godziny 9.00 w galerii sali obrad być świadkami rozpoczęcia kolejnego dnia obrad Sejmu dokonanego przez Marszałka Grzegorza Schetynę. Kolejnym punktem programu było trwające ponad godzinę spotkanie naszej grupy z Marszałkiem Niesiołowskim. Onieśmielenie szybko minęło i pojawiły się liczne pytania. Marszałek okazał się wspaniałym rozmówcą i gawędziarzem.
Następnie zwiedzaliśmy obiekty Sejmu – stary i nowy Dom Poselski, kaplicę sejmową, Salę Kolumnową (znaną z komisji śledczych), labirynt korytarzy i pilnie strzeżonych przejść, przy okazji słuchając historii polskim parlamentu. Przysłuchiwaliśmy się również pracom komisji sejmowych: Spraw Zagranicznych (przewodniczył poseł Andrzej Halicki) oraz Konstytucyjnej (przewodniczył poseł Jarosław Gowin). Przewodniczący zapowiadali zebranym nasz udział, jak i żegnali przy opuszczaniu obrad. Około godziny 16 zjedliśmy obiad w Hawełce (w towarzystwie marszałka Niesiołowskiego) i pełni wrażeń zahaczając o Belweder i Łazienki dotarliśmy do autokaru :)

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Monika Krzymińska, kl.II C
Marta Kowalczyk, kl. II B

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk