Grono pedagogiczne

 

JĘZYK POLSKI

Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz
Grażyna Chrapczyńska
Justyna Firmanty
Roland Maszka
Barbara Ruksztełło-Kowalewska

JĘZYK ANGIELSKI
Aleksandra Barszcz
Agnieszka Juźwiak
Agnieszka Sikorska-Stasiak
Maria Kalużny
Marta Majzbuchowska
JĘZYK NIEMIECKI

Anna Bałuta
Kamila Szczepankiewicz

Żanetta Jaworowska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Iwona Dittmer

Sandra Marrero-Miszker

HISTORIA Wioletta Piskała
Janusz Klemens
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Wioletta Piskała
WIEDZA O KULTURZE Bartłomiej Łyziński
WOS

Janusz Klemens

Andrzej Matyjaszyk

MATEMATYKA Jadwiga Mosakowska 

Małgorzata Wickland-Burska

Tadeusz Dąbrowski
GEOGRAFIA

Stefania Lidzbarska
Katarzyna Wałdoch

Mariusz Albecki

BIOLOGIA

Ewa Dąbrowska
Iwona Koch

FIZYKA I ASTRONOMIA Marcin Hintz
Michał Sadownik
CHEMIA Alicja Szabuniewicz

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Katarzyna Wałdoch
Grażyna Socha
EKONOMIA W PRAKTYCE Katarzyna Wałdoch
INFORMATYKA Grażyna Socha

Dorota Nosowicz

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE Mariusz Wesołowski
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Marcin Kosiński
Jarosław Kovaćs
Bogdan Wolf

Dorota Kamińska

Dorota Kinda

Adam Müller

WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

Ewa Dąbrowska
Iwona Koch

RELIGIA

ks. Jan Rzeszewicz

ks. Wiesław Mielewczyk

BIBLIOTEKARZ Izabela Dułak
PSYCHOLOG Karina Pomykała
DORADCA ZAWODOWY Anita Fabrycka

 

Nauczyciele

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council