,,Nie jesteś sam...”

IMG_0619.JPG

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na przełomie stycznia i lutego 2013 roku  uczestniczyli w programie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.Licealiści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez wychowawców oraz psychologa szkolnego pt. ,,Nie jesteś sam...”

Wynikiem pracy jest wzrost świadomości uczniów na temat alienacji czy wykluczenia. Uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że problem samotności jest bardzo powszechny. Uczniowie zauważyli, iż dość często osamotnienie ma swoje podłoże w czynnikach ekonomicznych. Jako kolejny powód podawali także niski poziom empatii współczesnych ludzi. Dostrzegli również, że wraz z poczuciem osamotnienia wzrasta ryzyko ucieczki
w świat  substancji uzależniających.

Pogłębieniem treści warsztatów było spotkanie uczniów z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Panią Dorotą Bukowską – Kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej 3 w Gdańsku, Panią Elżbietą Omiecińską – kierownikiem Zespołu Wspierania Rodziny oraz Panem Andrzejem Stawickim – Organizatorem Społeczności Lokalnej.

Zaproszeni goście przeprowadzili spotkanie przy pomocy interaktywnych metod. Nawiązywali bezpośredni kontakt z młodzieżą, zadając pytania, aranżując dyskusję
i analizując argumenty oraz wnioski. Poruszali tematy dotyczące niepełnosprawności
i związanego z tym wykluczenia społecznego. Pobudzali uczniów do generowania pomysłów dotyczących rozwiązań problemów alienacji zarówno na poziomie lokalnym, jak
i państwowym.

Szczególnie ważne okazało się poruszenie zagadnienia działalności organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób chorych, niepełnosprawnych, które często same nie potrafią poradzić sobie z problemem.

Zarówno podczas warsztatów z wychowawcami klas, jak i spotkania z pracownikami MOPR - u uczniowie uzyskali informacje o możliwych formach pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i z tego powodu są osamotnione.

Tekst i zdjęcia: Karina Pomykała

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk