O ZAKON POLSKOŚCI – XIX EDYCJA SALONU MŁODOPOLSKIEGO

20120104_055226.jpg

Dzieje wydawanej od 1947 roku paryskiej KULTURY doczekały się wielu opracowań historycznych, pochylali się nad nią politolodzy i filologowie. Do chwili śmierci Jerzego Giedroycia - redaktora i założyciela pisma we wrześniu 2000 roku zostało wydanych 637 numerów miesięcznika. Oprócz tego dziedzictwem stworzonego przez Redaktora Instytutu Literackiego jest licząca 512 tomów Biblioteka Paryskiej Kultury i wydawane kwartalnie do października 2010 Zeszyty Historyczne. Po śmierci Jerzego Giedroycia opiekę nad Instytutem przejął jego brat – Henryk, a w roku 2010 Jerzy Sikora.

         Najbardziej znanym publicystą KULTURY był Juliusz Mieroszewski. Jego sylwetce i twórczości publicystycznej został poświęcony XIX Salon Młodopolski, który zagościł 9 września 2013 r.do siedziby Nadbałtyckiego Centrum Kultury mieszczącego się w Ratuszu Staromiejskim przy
ul. Garncarskiej. Nasi licealiści zaangażowani w działania Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej mieli wspaniałą okazję do spotkania z wyjątkowymi gośćmi – najbardziej kompetentnymi znawcami historii KULTURY i jej autorów. Wysłuchaliśmy debaty pomiędzy profesorem Rafałem Habielskim – zajmującym się losami polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej, Wojciechem Sikorą -dyrektorem Instytutu Literackiego – Kultura w Maisons-Laffitte oraz Andrzejem Peciakiem – szefem Wydziału Wydawnictw Instytutu Książki. Spotkanie moderował Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

         Ponad dwugodzinne spotkanie przybliżyło myśl polityczną Juliusza Mieroszewskiego, którego publicystyczne prognozy zaczęły się sprawdzać po jego śmierci w 1976 roku i są aktualne do dzisiaj. Dzięki debacie nasi uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat wysiłku intelektualnego pisarzy emigracyjnych, jak również poznali znaczenie i wkład żmudnej i niewdzięcznej pracy w zmiany jakie dokonała Polska od czasu zrywu SOLIDARNOŚCI.

 

                                                                 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council