O ZAKON POLSKOŚCI – XIX EDYCJA SALONU MŁODOPOLSKIEGO

20120104_055226.jpg

Dzieje wydawanej od 1947 roku paryskiej KULTURY doczekały się wielu opracowań historycznych, pochylali się nad nią politolodzy i filologowie. Do chwili śmierci Jerzego Giedroycia - redaktora i założyciela pisma we wrześniu 2000 roku zostało wydanych 637 numerów miesięcznika. Oprócz tego dziedzictwem stworzonego przez Redaktora Instytutu Literackiego jest licząca 512 tomów Biblioteka Paryskiej Kultury i wydawane kwartalnie do października 2010 Zeszyty Historyczne. Po śmierci Jerzego Giedroycia opiekę nad Instytutem przejął jego brat – Henryk, a w roku 2010 Jerzy Sikora.

         Najbardziej znanym publicystą KULTURY był Juliusz Mieroszewski. Jego sylwetce i twórczości publicystycznej został poświęcony XIX Salon Młodopolski, który zagościł 9 września 2013 r.do siedziby Nadbałtyckiego Centrum Kultury mieszczącego się w Ratuszu Staromiejskim przy
ul. Garncarskiej. Nasi licealiści zaangażowani w działania Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej mieli wspaniałą okazję do spotkania z wyjątkowymi gośćmi – najbardziej kompetentnymi znawcami historii KULTURY i jej autorów. Wysłuchaliśmy debaty pomiędzy profesorem Rafałem Habielskim – zajmującym się losami polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej, Wojciechem Sikorą -dyrektorem Instytutu Literackiego – Kultura w Maisons-Laffitte oraz Andrzejem Peciakiem – szefem Wydziału Wydawnictw Instytutu Książki. Spotkanie moderował Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

         Ponad dwugodzinne spotkanie przybliżyło myśl polityczną Juliusza Mieroszewskiego, którego publicystyczne prognozy zaczęły się sprawdzać po jego śmierci w 1976 roku i są aktualne do dzisiaj. Dzięki debacie nasi uczniowie zdobyli podstawowe informacje na temat wysiłku intelektualnego pisarzy emigracyjnych, jak również poznali znaczenie i wkład żmudnej i niewdzięcznej pracy w zmiany jakie dokonała Polska od czasu zrywu SOLIDARNOŚCI.

 

                                                                 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk