OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU

 

Klasa IA
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • Profil matematyczno-geograficzny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • gr 1. języka angielskiego (3–6–6) , gr. 2 języka hiszpańskiego (3–6–6).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • gr 1. język niemiecki (2–2–2), gr 2. język angielski (2–2–2).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, geografia, język obcy nowożytny (język angielski lub język hiszpański).
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, matematyka, geografia, geodezja, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, przyroda, kierunki politechniczne.

Klasa IB
PRAWNO-DYPLOMATYCZNA

 • Profil klasy umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–8–7)
  • historii (2–5–3)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • geografii (1–4–4)
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2) lub język rosyjski.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.
 • Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  i Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.
 • Realizacja autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej pod Patronatem Collegium Civitas w Warszawie,
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska i języków obcych, europeistyka, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia.

 

Klasa IC
HUMANISTYCZNA

 • Profil humanistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–9–8)
  • wiedza o społeczeństwie (1–3–3)
  • biologii (1–5–4)
 • Nauka języków obcych prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język angielski (3–3–3)
  • język niemiecki (2–2–2) lub język hiszpański (2–2–2).
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
 • Współpraca z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
 • Realizacja międzynarodowego programu Erasmus+ „Our Democratic Europe”.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak pedagogika, psychologia, socjologia, logopedia, dziennikarstwo
  i komunikacja społeczna, politologia, filologia polska, europeistyka, kulturoznawstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filozofia, archeologia, etnologia, historia, biologia.

Klasa ID
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 • Profil biologiczno - chemiczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • biologii (2-4-4)
  • chemii (1-5-4)
  • języka angielskiego (3-6-6)
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2-2-2) lub język hiszpański (2-2-2).
 • Klasa pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, biologia i chemia.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych m. in.: medycynie, stomatologii, farmacji, ratownictwie medycznym, biotechnologii, bioinformatyki, fizjoterapii, kosmetologii, dietetyki, analityki, weterynarii, ochronie środowiska, psychologii, wychowaniu fizycznym.

 

Klasa IE
MEDIALNO-LINGWISTYCZNA

 • Profil medialno-lingwistyczny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • języka polskiego (5–9–7)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3)
  • gr 1. języka angielskiego (3–6–6), gr. 2 języka hiszpańskiego (3–6–6)
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • gr 1. język niemiecki (2–2–2), gr 2. język angielski (2–2–2).
 • Planowana współpraca z Wydziałem Filologicznym UG (Katedra Dziennikarstwa
  i Komunikacji Społecznej oraz Wiedzy o Filmie i Kulturze Medialnej)
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski,
  matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (język angielski
  lub język hiszpański).
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing, reklama i nowe media, zarządzanie kulturą i mediami, mediaworking (marketing internetowy),  filologia polska, filologia angielska, historia, socjologia, kierunki związane z teatrem i filmem, aktorstwo, grafika komputerowy.

 

Klasa IF
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

 • Profil ekonomiczno-administracyjny umożliwi uczniom realizację programu rozszerzonego z:
  • matematyki (5–8–6)
  • geografii (1–5–4)
  • wiedzy o społeczeństwie (1–3–3).
 • Nauka drugiego języka obcego prowadzona będzie wg stopnia zaawansowania:
  • język niemiecki (2–2–2) lub język rosyjski (2–2–2).
 • Klasa pod patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego: język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.
 • Program klasy przygotowuje do podjęcia w przyszłości studiów na kierunkach takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, bankowość, gospodarka i administracja publiczna, turystyka i rekreacja, logistyka, matematyka, geografia, geodezja.

 

Opis Pobierz
Nasze Atuty Nasze Atuty
Klasa matematyczno-geograficzna Klasa matematyczno-geograficzna
Klasa prawno-dyplomatyczna Klasa prawno-dyplomatyczna
Klasa humanistyczna Klasa humanistyczna
Klasa biologiczno-chemiczna Klasa biologiczno-chemiczna
Klasa medialno-lingwistyczna Klasa medialno-lingwistyczna
Klasa ekonomiczno-administracyjna Klasa ekonomiczno-administracyjna

O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council