Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie - "Bezpieczne Euro 2012"

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie -

8 grudnia 2011 r. uczniowie naszego Liceum uczestniczyli  w uroczystej inauguracji V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne Euro 2012” zorganizowanej w tym roku w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.

Celem olimpiady jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas uroczystego powitania głos zabrali przedstawicie instytucji organizujących konkurs - rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński oraz komendant Straży Miejskiej w Gdańsku mgr Leszek Walczak.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Nasza szkoła uczestniczyła w niej po raz drugi. Warto podkreślić, że w uroczystej inauguracji, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Kierownika Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku panią Agnieszką Solecką, uczestniczyliśmy jako jedyna szkoła, poza szkołą – gospodarzem. Jest to bez wątpienia ogromne wyróżnienie dla naszego Liceum.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone już w poniedziałek 12 grudnia.
Za uczestników z naszej szkoły trzymamy kciuki.

Tekst i zdjęcia: Karina Pomykała

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk