Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie - "Bezpieczne Euro 2012"

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie -

8 grudnia 2011 r. uczniowie naszego Liceum uczestniczyli  w uroczystej inauguracji V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne Euro 2012” zorganizowanej w tym roku w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.

Celem olimpiady jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży oraz polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podczas uroczystego powitania głos zabrali przedstawicie instytucji organizujących konkurs - rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński oraz komendant Straży Miejskiej w Gdańsku mgr Leszek Walczak.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się kilkadziesiąt szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Nasza szkoła uczestniczyła w niej po raz drugi. Warto podkreślić, że w uroczystej inauguracji, na którą zostaliśmy zaproszeni przez Kierownika Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku panią Agnieszką Solecką, uczestniczyliśmy jako jedyna szkoła, poza szkołą – gospodarzem. Jest to bez wątpienia ogromne wyróżnienie dla naszego Liceum.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone już w poniedziałek 12 grudnia.
Za uczestników z naszej szkoły trzymamy kciuki.

Tekst i zdjęcia: Karina Pomykała

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council