Patronat naukowo-dydaktyczny nad klasą matematyczno-geograficzną Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Na mocy porozumienia Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej klasa matematyczno-geograficzna VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku została objęta patronatem naukowo-dydaktycznym.

W ramach realizacji projektu strony będą działać na rzecz najwyższej jakości edukacji uczniów VII LO, której celem jest przygotowanie do kontynuacji kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będzie uczestniczyć m. in. w wykładach otwartych, ćwiczeniach, imprezach edukacyjnych i zajęciach kół naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zobowiązuje się do:  

  1. Współtworzenia, doradztwa, opiniowania lub ewaluacji programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
  2. Szczególnie zaangażuje się w dziedzinie konsultowania z Politechniką Gdańską wdrażanych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. programów nauczania matematyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych.
  3. W czasie trwania współpracy zobowiązuje się do organizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych oraz współpracy z uczniami i nauczycielami VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.
  4. Równocześnie umożliwi uczniom VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku łączenie nauki w szkole z uczestniczeniem w wybranych zajęciach przewidywanych tokiem studiów.
  5. Uczniowie otrzymają bieżącą informację o warunkach nauki na Politechnice Gdańskiej.

 

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk