Polska w Unii 2011

Polska w Unii 2011

W piątek, 15 kwietnia 2011 r. laureaci etapu szkolnego konkursu „Polska w Unii 2011” Monika Krzymińska (druga C) i Mateusz Majkowski-Filipowicz (druga A) wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Poprzedziły je trzy wykłady monograficzne: „Migracje w Unii Europejskiej”, „Przystąpienie do strefy euro – zmieniająca się perspektywa” oraz „Banki narodowe – dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej”. Po przerwie nadszedł czas na napisanie testu składającego się z dwudziestu pięciu pytań. Wyniki ogłoszono kilka dni później – nasi licealiści znaleźli się w środkowej części listy. Jednak nie wynik był najważniejszy – przygotowując się do eliminacji pogłębili i poszerzyli wiedzę o Unii Europejskiej oraz przybliżyli sobie zagadnienia związane z członkostwem Polski w Unii i czekającej nasz kraj prezydencji w Radzie Unii.

Konkurs realizowany był w ramach Projektu „Unia Europejska. Uwarunkowania i wyzwania polskiej prezydencji w 2011” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach ”Lifelong Learning Programme”. Tematem wiodącym tej edycji były: „Wyzwania i uwarunkowania polskiej prezydencji w 2011 roku”.

Tekst i zdjęcia : Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council