Polska w Unii 2011

Polska w Unii 2011

W piątek, 15 kwietnia 2011 r. laureaci etapu szkolnego konkursu „Polska w Unii 2011” Monika Krzymińska (druga C) i Mateusz Majkowski-Filipowicz (druga A) wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Poprzedziły je trzy wykłady monograficzne: „Migracje w Unii Europejskiej”, „Przystąpienie do strefy euro – zmieniająca się perspektywa” oraz „Banki narodowe – dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej”. Po przerwie nadszedł czas na napisanie testu składającego się z dwudziestu pięciu pytań. Wyniki ogłoszono kilka dni później – nasi licealiści znaleźli się w środkowej części listy. Jednak nie wynik był najważniejszy – przygotowując się do eliminacji pogłębili i poszerzyli wiedzę o Unii Europejskiej oraz przybliżyli sobie zagadnienia związane z członkostwem Polski w Unii i czekającej nasz kraj prezydencji w Radzie Unii.

Konkurs realizowany był w ramach Projektu „Unia Europejska. Uwarunkowania i wyzwania polskiej prezydencji w 2011” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach ”Lifelong Learning Programme”. Tematem wiodącym tej edycji były: „Wyzwania i uwarunkowania polskiej prezydencji w 2011 roku”.

Tekst i zdjęcia : Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk