Posumowanie I semestru

IMG_4827.JPG

Koniec semestru to w każdej szkole czas wytężonej pracy dla uczniów, gorączkowo poprawiających stopnie, ale także dla nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen muszą dokonać analizy osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz sporządzić sprawozdania z klasyfikacji.

            W naszej szkole wyniki tych analiz poznają także uczniowie – już po raz kolejny drugi semestr nauki rozpoczynamy od publicznego podsumowania poprzedniego półrocza. Tuż po zimowych feriach, 17 lutego b.r., uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mieli okazję zobaczyć podsumowujące prezentacje przygotowane i przedstawione przez panią Beatę Tubis. Dowiedzieli się z nich, że najwyższą średnią w szkole (3,51) uzyskały klasy pierwsze, wyprzedzając drugoklasistów o 0,5 punktów procentowych, a trzecioklasistów – o 0,10. Najlepsze wyniki w rankingu klas osiągnęła 1a (3,59), wyprzedzając klasę 3c ( średnia 3,55) i klasę 2b (3,48). W zakresie frekwencji zwycięstwo należało do klas pierwszych, ale najwyższy wynik w pierwszym semestrze osiągnęła klasa 3c (90,2 %). Uczniowie poznali także nazwiska kolegów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, wykazali się stuprocentową frekwencją na zajęciach lub osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Jednak tabele klasyfikacyjne stanowiły tylko część prezentacji – oglądając kolejne slajdy mogliśmy przypomnieć sobie wszystkie działania, które podejmowaliśmy w ubiegłym półroczu: uroczystości rocznicowe, przedstawienia, debaty organizowane w szkole i poza nią, wycieczki i wyjścia do kina. Wspólne oglądanie zdjęć z tych wydarzeń było okazją do miłych wspomnień, ale także do uświadomienia sobie, że jesteśmy szkołą aktywną, oferującą  uczniom dużo więcej niż tylko zajęcia edukacyjne. Wnioski z prezentacji motywują do dalszej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli – okazuje się bowiem, że i średnia, i frekwencja w naszej szkole systematycznie wzrasta.

Tekst: Mariola Rautenberg

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk