Posumowanie I semestru

IMG_4827.JPG

Koniec semestru to w każdej szkole czas wytężonej pracy dla uczniów, gorączkowo poprawiających stopnie, ale także dla nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen muszą dokonać analizy osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz sporządzić sprawozdania z klasyfikacji.

            W naszej szkole wyniki tych analiz poznają także uczniowie – już po raz kolejny drugi semestr nauki rozpoczynamy od publicznego podsumowania poprzedniego półrocza. Tuż po zimowych feriach, 17 lutego b.r., uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mieli okazję zobaczyć podsumowujące prezentacje przygotowane i przedstawione przez panią Beatę Tubis. Dowiedzieli się z nich, że najwyższą średnią w szkole (3,51) uzyskały klasy pierwsze, wyprzedzając drugoklasistów o 0,5 punktów procentowych, a trzecioklasistów – o 0,10. Najlepsze wyniki w rankingu klas osiągnęła 1a (3,59), wyprzedzając klasę 3c ( średnia 3,55) i klasę 2b (3,48). W zakresie frekwencji zwycięstwo należało do klas pierwszych, ale najwyższy wynik w pierwszym semestrze osiągnęła klasa 3c (90,2 %). Uczniowie poznali także nazwiska kolegów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, wykazali się stuprocentową frekwencją na zajęciach lub osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Jednak tabele klasyfikacyjne stanowiły tylko część prezentacji – oglądając kolejne slajdy mogliśmy przypomnieć sobie wszystkie działania, które podejmowaliśmy w ubiegłym półroczu: uroczystości rocznicowe, przedstawienia, debaty organizowane w szkole i poza nią, wycieczki i wyjścia do kina. Wspólne oglądanie zdjęć z tych wydarzeń było okazją do miłych wspomnień, ale także do uświadomienia sobie, że jesteśmy szkołą aktywną, oferującą  uczniom dużo więcej niż tylko zajęcia edukacyjne. Wnioski z prezentacji motywują do dalszej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli – okazuje się bowiem, że i średnia, i frekwencja w naszej szkole systematycznie wzrasta.

Tekst: Mariola Rautenberg

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council