PRL – BILANS ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?” VI Warsztaty Akademickie

1.warsztaty.jpg

,

 

19 kwietnia 2016 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się kolejne –
VI Warsztaty Akademickie ,,Cogito ergo sum” PRL – BILANS ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?

Uczestniczyła w nich młodzież liceów gdańskich: I LO, VII LO, VIII LO, XV LO oraz goście szczególni – uczniowie z I LO ze Starogardu Gdańskiego. Organizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna działająca w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste przywitanie zebranych. Następnie miał miejsce wykład akademicki pt. ,,TOŻSAMOŚĆ PRL”, który wygłosił dr Daniel Wicenty. Syntetycznie zostały omówione aspekty związane z systemem komunistycznym – jego źródłami, osobami implementującymi nowe rozwiązania ustrojowe oraz związane z tematem społeczeństwa zmuszonego poprzez aparat represji do jego przyjęcia.

Następnie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe. Każda z grup tematycznych była kierowana przez moderatora.

Grupa I. –„Dlaczego daliśmy się komunistom? Terror państwowy w PRL”

 Moderator: prof. UG, dr hab. Igor Hałagida, Instytut Historii UG

Grupa II. „Głodne kurczaki nasze, bo Reagan zabrał im paszę. O propagandzie w PRL”

Moderator: dr Krzysztof Drażba (IPN)

Grupa III. „PRL - państwem polskim czy republiką sowiecką? O obszarach suwerenności”

Moderator: Janusz Klemens

Grupa IV. „Każdy z was musi być dla siebie dowódcą... Opór zbrojny i opór społeczny
w Polsce przeciwko sowietyzacji kraju w latach 1944-1989”

Moderator: Piotr Szubarczyk (IPN)

Grupa V. ,,PRL od kuchni, czyli życie codzienne w Polsce << ludowej >>”

Moderatorki: Agnieszka Gumińska i Barbara Męczykowska (IPN)

 Po dwóch godzinach pracy przyszedł czas na prezentację efektów. Dokonali tego, stosując metodę mini-paneli dyskusyjnych, asystenci Moderatorów. Prawdziwie duchową ucztą był  spektakl pt. ,,CAFE POD PEGAZEM” – w wykonaniu zespołu uczniowskiego
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim pod kierunkiem pani Hanny Szubarczyk. Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny pt. ,,WSPÓŁCZESNE OBLICZA PRL”. Zaproszeni paneliści – prof. UG, dr hab. Igor Hałagida, dr Tadeusz Fiszbach oraz Piotr Szubarczyk zastanawiali się nad obecnością „homo sovieticus” we współczesnym sposobie myślenia, działania i postawach wasalnych implementowanych w czasach PRL.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Wiesława Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk