PRL – BILANS ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?” VI Warsztaty Akademickie

1.warsztaty.jpg

,

 

19 kwietnia 2016 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się kolejne –
VI Warsztaty Akademickie ,,Cogito ergo sum” PRL – BILANS ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?

Uczestniczyła w nich młodzież liceów gdańskich: I LO, VII LO, VIII LO, XV LO oraz goście szczególni – uczniowie z I LO ze Starogardu Gdańskiego. Organizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Młodzieżowa Akademia Dyplomatyczna działająca w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste przywitanie zebranych. Następnie miał miejsce wykład akademicki pt. ,,TOŻSAMOŚĆ PRL”, który wygłosił dr Daniel Wicenty. Syntetycznie zostały omówione aspekty związane z systemem komunistycznym – jego źródłami, osobami implementującymi nowe rozwiązania ustrojowe oraz związane z tematem społeczeństwa zmuszonego poprzez aparat represji do jego przyjęcia.

Następnie rozpoczęły się zajęcia warsztatowe. Każda z grup tematycznych była kierowana przez moderatora.

Grupa I. –„Dlaczego daliśmy się komunistom? Terror państwowy w PRL”

 Moderator: prof. UG, dr hab. Igor Hałagida, Instytut Historii UG

Grupa II. „Głodne kurczaki nasze, bo Reagan zabrał im paszę. O propagandzie w PRL”

Moderator: dr Krzysztof Drażba (IPN)

Grupa III. „PRL - państwem polskim czy republiką sowiecką? O obszarach suwerenności”

Moderator: Janusz Klemens

Grupa IV. „Każdy z was musi być dla siebie dowódcą... Opór zbrojny i opór społeczny
w Polsce przeciwko sowietyzacji kraju w latach 1944-1989”

Moderator: Piotr Szubarczyk (IPN)

Grupa V. ,,PRL od kuchni, czyli życie codzienne w Polsce << ludowej >>”

Moderatorki: Agnieszka Gumińska i Barbara Męczykowska (IPN)

 Po dwóch godzinach pracy przyszedł czas na prezentację efektów. Dokonali tego, stosując metodę mini-paneli dyskusyjnych, asystenci Moderatorów. Prawdziwie duchową ucztą był  spektakl pt. ,,CAFE POD PEGAZEM” – w wykonaniu zespołu uczniowskiego
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim pod kierunkiem pani Hanny Szubarczyk. Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny pt. ,,WSPÓŁCZESNE OBLICZA PRL”. Zaproszeni paneliści – prof. UG, dr hab. Igor Hałagida, dr Tadeusz Fiszbach oraz Piotr Szubarczyk zastanawiali się nad obecnością „homo sovieticus” we współczesnym sposobie myślenia, działania i postawach wasalnych implementowanych w czasach PRL.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Wiesława Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council