Program edukacyjny „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG”

Celem programu jest podwyższenie jakości edukacji uczniów w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, szerzenie kultury prawnej i budowanie postaw obywatelskich, a także wsparcie szkolnictwa średniego wiedzą i doświadczeniami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach współpracy młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będzie mogła m. in.:

  •  korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego  Wydziału Prawa i Administracji UG na wybranych zajęciach edukacyjnych;
  • uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG; brać udziału w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UG;
  • korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (przez uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu nauk prawnych);
  • włączyć się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji UG kół naukowych.

22 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie między VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na mocy którego klasa I B o profilu prawno-dyplomatycznym uczestniczy w realizacji projektu.

 

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council