Program edukacyjny „Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UG”

Celem programu jest podwyższenie jakości edukacji uczniów w zakresie nauk prawnych i ogólnospołecznych, szerzenie kultury prawnej i budowanie postaw obywatelskich, a także wsparcie szkolnictwa średniego wiedzą i doświadczeniami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach współpracy młodzież VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będzie mogła m. in.:

  •  korzystać z zaplecza dydaktycznego i naukowego  Wydziału Prawa i Administracji UG na wybranych zajęciach edukacyjnych;
  • uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UG; brać udziału w wydarzeniach i imprezach naukowych oraz popularno-naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UG;
  • korzystać z konsultacji prowadzonych przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (przez uczniów szczególnie uzdolnionych, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu nauk prawnych);
  • włączyć się w działalność funkcjonujących przy Wydziale Prawa i Administracji UG kół naukowych.

22 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie między VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na mocy którego klasa I B o profilu prawno-dyplomatycznym uczestniczy w realizacji projektu.

 

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk