Projekt „Chemia bez granic”

„Chemia bez granic” jest projektem organizowanym przez Naukowe Koło Chemików Studentów Wydziału Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej dla szkół ponadgimnazjalnych. Do programu zakwalifikowały się uczennice klasy 1dbiologiczno-chemicznej VII Liceum Ogólnokształcącego:  Paulina Naruszewicz, Marta Grota oraz Paulina Szlagowska.

Projekt obejmował cykl zajęć laboratoryjnych, które trwały od 4 listopada 2016 roku do 20 stycznia 2017 r. Zagadnienia podzielone zostały na cztery bloki tematyczne – chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów, chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa, elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali, chemia organiczna: rozróżnianie węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono-
i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Podczas tych zajęć uczennice poznały techniki pracy w laboratorium chemicznym. Nauczyły się projektować doświadczenia, nabyły umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, poprawnie formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. Opiekę nad  licealistkami sprawował nauczyciel akademicki na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz studenci Naukowego Koła Studentów Wydziału Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej.

    Paulina Szlagowska uczennica klasy I d stwierdziła: „Dzięki zajęciom na Wydziale Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej zmienił się mój punkt widzenia na temat tej nauki. Otworzyłyśmy drzwi do świata chemii. Poznałyśmy nowych i ciekawych ludzi. Projekt przebiegał w przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu i nabywaniu nowych umiejętności. Nie obyło się bez humoru, którym na każdym kroku zarażali nas studenci. Polecamy <<Chemię bez granic z VII LO>>”!

Zdjęcia uczestników na stronie:

https://www.facebook.com/NKCHSPG/photos/?tab=album&album_id=1139154272834215

Tekst: Alicja Szabuniewicz

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council