Projekt „Chemia bez granic”

„Chemia bez granic” jest projektem organizowanym przez Naukowe Koło Chemików Studentów Wydziału Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej dla szkół ponadgimnazjalnych. Do programu zakwalifikowały się uczennice klasy 1dbiologiczno-chemicznej VII Liceum Ogólnokształcącego:  Paulina Naruszewicz, Marta Grota oraz Paulina Szlagowska.

Projekt obejmował cykl zajęć laboratoryjnych, które trwały od 4 listopada 2016 roku do 20 stycznia 2017 r. Zagadnienia podzielone zostały na cztery bloki tematyczne – chemia nieorganiczna: analiza jakościowa składu roztworów, chemia analityczna: miareczkowanie alkacymetryczne, oznaczanie twardości wody oraz chromatografia cienkowarstwowa, elektrochemia i reakcje redoks: ogniwa galwaniczne, elektroliza, korozja stali, chemia organiczna: rozróżnianie węglowodorów nasyconych i nienasyconych, alkoholi mono-
i polihydroksylowych, aldehydów i ketonów, otrzymywanie aldehydów, badanie właściwości redukujących związków organicznych, badanie właściwości białek.

Podczas tych zajęć uczennice poznały techniki pracy w laboratorium chemicznym. Nauczyły się projektować doświadczenia, nabyły umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, poprawnie formułować swoje obserwacje i wyciągać wnioski na ich postawie. Opiekę nad  licealistkami sprawował nauczyciel akademicki na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz studenci Naukowego Koła Studentów Wydziału Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej.

    Paulina Szlagowska uczennica klasy I d stwierdziła: „Dzięki zajęciom na Wydziale Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej zmienił się mój punkt widzenia na temat tej nauki. Otworzyłyśmy drzwi do świata chemii. Poznałyśmy nowych i ciekawych ludzi. Projekt przebiegał w przyjaznej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu i nabywaniu nowych umiejętności. Nie obyło się bez humoru, którym na każdym kroku zarażali nas studenci. Polecamy <<Chemię bez granic z VII LO>>”!

Zdjęcia uczestników na stronie:

https://www.facebook.com/NKCHSPG/photos/?tab=album&album_id=1139154272834215

Tekst: Alicja Szabuniewicz

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk