"Matematyka innego wymiaru"

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU
- organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Matematyka innego wymiaru

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku będą w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyć w innowacyjnym projekcie „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”.

Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania oraz ułatwienie startu młodzieży na studia wyższe.

Projekt „MATEMATYKA INNEGO WYMIARU” opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • technik multimedialnych
 • sposobów efektywnej nauki
 • gier strategicznych
 • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Zalety programu:

 • poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program nauczania matematyki
 • zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych
 • odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu
 • rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia
 • wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki
 • wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia - już po pierwszych zajęciach tego typu młodzi ludzie będą np. obliczać w pamięci w przeciągu kilku sekund kwadraty takich liczb jak 85, 105 czy 125, normą stanie się podawanie poprawnego wyniku mnożeń typu 93 razy 97 czy 88 razy 96.

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane dwukrotnie „Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży”, nawiązujące do znanych z poprzednich lat konkursów „Kwadratura Koła”.

Korzyści dla uczniów:

 • możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
 • własne konto na portalu Elitmat Space, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
 • możliwość zdobycia nagród rzeczowych w „Matematycznych Mistrzostwach Polski
 • za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomywyjazdowe warsztaty dla laureatów „Matematycznych Mistrzostw Polski” zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.
 • specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele Leaderzy, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów.

Organizacja „Matematycznych Mistrzostw Polski” pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.

Koordynator projektu: Anna Winkler

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council