"Współpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji młodego pokolenia do udziału w życiu publicznym"

Współpraca młodzieży polsko-szwajcarskiej

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kurator Oświaty w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu jest aktywizacja młodego pokolenia w Polsce do udziału w życiu publicznym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o rozwiązania szwajcarskie.

Inicjatywa trwać będzie od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. W projekcie biorą udział reprezentacje 45 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do tego grona zakwalifikowała się nasza szkoła. Ponadto Gdańsk reprezentują: XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM.

W skład zespołów projektowych wchodzi jeden nauczyciel (opiekun samorządu uczniowskiego) oraz jeden uczeń (liderów społeczności szkolnej - przewodniczący samorządu uczniowskiego).  VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku reprezentują: pan Bogdan Wolf - opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Karolina Jakubowska (klasa druga C) – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki udziałowi w inicjatywie szkoły zdobędą unikalną wiedzę z zakresu kształtowania postaw obywatelskich oraz wezmą udział w tworzeniu programu, który w przyszłości wykorzystywać będą placówki oświatowe w całej Polsce. 45 nauczycieli oraz 45 uczniów będzie miało okazję rozwijać swoją wiedzę i wymieniać doświadczenia podczas konferencji i warsztatów modułowych.

Współpraca młodzieży polsko szwajcarskiejWspółpraca młodzieży polskiej i szwajcarskiej

Koordynator projektu: Bogdan Wolf

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council