Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie!

Ślubowanie 2011

Ślubowanie tegorocznych klas pierwszych odbyło się już 12 września i zostało uświetnione obecnością znamienitego gościa, Marszałka Sejmu RP, pana Stefana Niesiołowskiego. Po uroczystym powitaniu uczniów i gości przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7, pana Marcina Hintza, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

W części artystycznej uczniowie zapoznali się z historią VII LO oraz biografią patrona, Józefa Wybickiego. Montaż literacko-muzyczny ilustrowany prezentacją multimedialną otwierała i kończyła scenka, w której aktorzy zastanawiali się, co to znaczy być patriotą we współczesnych czasach. Patriotyzm dziś to już nie gotowość walki za Polskę, ale świadomość własnej przynależności do małej ojczyzny, z której się wywodzimy, a której częścią jest także szkoła z jej tradycjami i historią. Scenka, przekonująco odegrana przez uczniów klasy 2 C, zakończyła się cytatem z prof. Tadeusza Kotarbińskiego: Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! Część artystyczną przygotowała pani Mariola Rautenberg we współpracy z panią Bogną Wosińską, która zadbała o muzyczną oprawę całości. Nagłośnienie i techniczną obsługę uroczystości zapewnił pan Jarosław Kovaćs, który przygotowywał także poczet sztandarowy. Dekoracjami i wystawą poświęconą życiu i twórczości Józefa Wybickiego zajęły się panie Iwona Koch oraz Izabela Dułak. Po uroczystości ślubowania młodzież udała się na debatę z udziałem Marszałka Sejmu RP, pana Stefana Niesiołowskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza.

Tekst: Mariola Rautenberg

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council