Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie!

Ślubowanie 2011

Ślubowanie tegorocznych klas pierwszych odbyło się już 12 września i zostało uświetnione obecnością znamienitego gościa, Marszałka Sejmu RP, pana Stefana Niesiołowskiego. Po uroczystym powitaniu uczniów i gości przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7, pana Marcina Hintza, pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

W części artystycznej uczniowie zapoznali się z historią VII LO oraz biografią patrona, Józefa Wybickiego. Montaż literacko-muzyczny ilustrowany prezentacją multimedialną otwierała i kończyła scenka, w której aktorzy zastanawiali się, co to znaczy być patriotą we współczesnych czasach. Patriotyzm dziś to już nie gotowość walki za Polskę, ale świadomość własnej przynależności do małej ojczyzny, z której się wywodzimy, a której częścią jest także szkoła z jej tradycjami i historią. Scenka, przekonująco odegrana przez uczniów klasy 2 C, zakończyła się cytatem z prof. Tadeusza Kotarbińskiego: Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! Część artystyczną przygotowała pani Mariola Rautenberg we współpracy z panią Bogną Wosińską, która zadbała o muzyczną oprawę całości. Nagłośnienie i techniczną obsługę uroczystości zapewnił pan Jarosław Kovaćs, który przygotowywał także poczet sztandarowy. Dekoracjami i wystawą poświęconą życiu i twórczości Józefa Wybickiego zajęły się panie Iwona Koch oraz Izabela Dułak. Po uroczystości ślubowania młodzież udała się na debatę z udziałem Marszałka Sejmu RP, pana Stefana Niesiołowskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza.

Tekst: Mariola Rautenberg

Archiwum 2011/2012

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk