Spotkanie z Absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

IMG_20171103_132234.jpg

3 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie z Absolwentką naszej szkoły Panią Dorotą Przyłudzką, która pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli od 2007 r. Jest specjalistką ds. polityki w Grupie Wsparcia dla Ukrainy, gdzie odpowiada m.in. za wspieranie ukraińskiego rządu i administracji w stworzeniu i wdrażaniu polityki wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i polityki innowacji w biznesie (m.in. wsparcie dla start-upów).

Instytucje Unii Europejskiej od kilku lat prowadzą program „Back to School”, czyli „Powrót do szkoły”. W jego ramach urzędnicy odwiedzają szkoły, aby spotkać się z młodymi ludźmi i przybliżyć im kwestie europejskie.

Pani Dorota Przyłudzka opowiedziała uczniom klas trzecich, jak po ukończeniu VII LO studiowała ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie podjęła pracę w strukturach Unii Europejskiej. Było to ciekawe spotkanie. Uczniowie klas trzecich rozmawiali o celach i priorytetach UE. Wszyscy podkreślili, że Unia to zwiększenie bezpieczeństwa, stworzenie spójnej Europy oraz zapobieganie wojnom i sporom między państwami. Drugim ważnym celem jest promowanie postępu zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej. Łączy się on z kolejnym, jakim jest rozwijanie poczucia sprawiedliwości i równości wszystkich krajów poprzez wprowadzanie jednolitego systemu norm, również norm prawnych.

  Mamy nadzieję, że kolejne roczniki Absolwentów VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku będą podejmowały pracę w tak wyjątkowych zawodach.

 

Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council