Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku:

 

Ewelina Biernaś
Ksawery Hajdamowicz

2016/2017
2015/2016

Damian Gleska

2014/2015

Damian Gleska

2013/2014

Karolina Jakubowska

2012/2013

Karolina Jakubowska

2011/2012

Sara Hajdamowicz

2010/2011

O szkole

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council