Szkoła Polsko-Rosyjska

U.G.3.jpg

27 października 2015 r. w ramach wykładów w Szkole Polsko-Rosyjskiej po raz ósmy organizowanym przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziały Historyczny i Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyliśmy w Okrągłym Stole pt. „Moskwa w oczach Zachodu – Zachód w oczach Moskwy”. Wśród uczestników obecni byli studenci z Rosji i Polski. Słuchaliśmy wypowiedzi byłego konsula generalnego RP w Kaliningradzie Marka Gołkowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusza Stegnera. Spotkanie moderował prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Atmosfera była bardzo gorąca. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych zajęć pozaszkolnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk