Szkoła Polsko-Rosyjska

U.G.3.jpg

27 października 2015 r. w ramach wykładów w Szkole Polsko-Rosyjskiej po raz ósmy organizowanym przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziały Historyczny i Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyliśmy w Okrągłym Stole pt. „Moskwa w oczach Zachodu – Zachód w oczach Moskwy”. Wśród uczestników obecni byli studenci z Rosji i Polski. Słuchaliśmy wypowiedzi byłego konsula generalnego RP w Kaliningradzie Marka Gołkowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusza Stegnera. Spotkanie moderował prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Atmosfera była bardzo gorąca. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych zajęć pozaszkolnych Młodzieżowej Akademii Dyplomatycznej.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council