Szkolne eliminacje konkursu: POLSKA W UNII 2011

Szkolne eliminacje konkursu: POLSKA W UNII 2011

Zgodnie z regulaminem ustalonym przez organizatora – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego - 10 marca 2011 r. odbyły się szkolne eliminacje konkursu POLSKA W UNII 2011. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz przybliżanie zagadnień związanych z członkostwem Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Projekt „Unia Europejska. Uwarunkowania i wyzwania polskiej prezydencji w 2011 roku” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach „Lifelong Learning Programme”. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Etap szkolny konkursu otworzyła pani wicedyrektor Stefania Lidzbarska. Udział wzięło 25 uczestników. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Mateusz Majkowski-Filipowicz z klasy druga A (22 punkty) oraz Monika Krzymińska z klasy druga C (21 punktów). Każdy z uczestników mógł maksymalnie zdobyć 25 punktów.

Nasi laureaci przygotowują się do kolejnego etapu konkursu. 22 marca wzięli udział w wykładach na Uniwersytecie Gdańskim poświęconych problematyce polskiej prezydencji w 2011 roku. W połowie kwietnia czekają ich eliminacje wojewódzkie. Powodzenia.

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

MAD 2010/2011

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk