Uczennica klasy II prawno-dypolomatycznej studentką Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

01.jpg

 

Julia Olimpia Orłowska uczennica klasy prawno-dyplomatycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku  została 4 czerwca 2016 r. laureatką dwunastej edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”, zdobywając III miejsce w Polsce. W nagrodę otrzymała indeks Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i możliwość odbycia dwutygodniowego stażu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Organizatorem konkursu była Fundacja SHALOM, a honorowy patronat nad nim objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowski Instytut Historyczny.

Konkurs składał się z dwóch etapów: przygotowania pracy monograficznej (etap szkolny) oraz egzaminu ustnego (etap centralny). Julia napisała tekst pt. „LWY POŚRÓD LWÓW. SZKIC O OBECNOŚCI ŻYDÓW W GDAŃSKU”. Z całej Polski wpłynęło do organizatorów ponad 600 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja centralna złożona z pracowników naukowych zakwalifikowała do ogólnopolskiego etapu
67 opracowań.

3 czerwca 2016 r. odbył się  finał ustny, który obejmował rozmowę z komisją egzaminacyjną, zadawano pytania z zakresu:

a)    wiedzy ogólnej, związanej z tematyką konkursu – na podstawie literatury podstawowej,

b)   samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej,

c)    wybranych lektur (trzy pozycje).             

Do konkursu przygotowywał Julię nauczyciel historii pan Janusz Klemens.

Gratulujemy sukcesu!

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk