Uczennica klasy II prawno-dypolomatycznej studentką Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

01.jpg

 

Julia Olimpia Orłowska uczennica klasy prawno-dyplomatycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku  została 4 czerwca 2016 r. laureatką dwunastej edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich”, zdobywając III miejsce w Polsce. W nagrodę otrzymała indeks Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i możliwość odbycia dwutygodniowego stażu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Organizatorem konkursu była Fundacja SHALOM, a honorowy patronat nad nim objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Żydowski Instytut Historyczny.

Konkurs składał się z dwóch etapów: przygotowania pracy monograficznej (etap szkolny) oraz egzaminu ustnego (etap centralny). Julia napisała tekst pt. „LWY POŚRÓD LWÓW. SZKIC O OBECNOŚCI ŻYDÓW W GDAŃSKU”. Z całej Polski wpłynęło do organizatorów ponad 600 prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja centralna złożona z pracowników naukowych zakwalifikowała do ogólnopolskiego etapu
67 opracowań.

3 czerwca 2016 r. odbył się  finał ustny, który obejmował rozmowę z komisją egzaminacyjną, zadawano pytania z zakresu:

a)    wiedzy ogólnej, związanej z tematyką konkursu – na podstawie literatury podstawowej,

b)   samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej,

c)    wybranych lektur (trzy pozycje).             

Do konkursu przygotowywał Julię nauczyciel historii pan Janusz Klemens.

Gratulujemy sukcesu!

Tekst i zdjęcia: Janusz Klemens

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council