UKRAINA - POMIĘDZY MOSKWĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ - Wykład prof. Aleksieja Millera

2.Miller.0.jpg

14 marca 2014 r. w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyło się trzecie spotkanie w ramach Gdańskich Rozmów o Polsce i Rosji zorganizowanych przez Polsko-Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk, w którym uczestniczyli uczniowie MAD-u VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Wykład wygłosił profesor Aleksij Miller, któryjest historykiem, profesorem Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie, pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Naukowej w Dziedzinie Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, specjalistą w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej.

            W okresie wzmożonych działań propagandowych i militarnych Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy Profesor starał się obiektywnie analizować zaistniałą sytuację. Jego głos sprzeciwu wobec działań Kremla nie przesłonił strony merytorycznej wykładu. Liczne pytania z sali i bardzo sprawnie konstruowane odpowiedzi ujawniły trudną sytuację, w jakiej znajdują się niezależnie myślący rosyjscy intelektualiści.

            Niezwykłym atutem spotkania była doskonała znajomość języka polskiego przez Pana Profesora. Dyskusję moderował dr Sławomir Dębski – dyrektor Polsko-Rosyjskiego Centrum.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek, kl. I C

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk