UKRAINA - POMIĘDZY MOSKWĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ - Wykład prof. Aleksieja Millera

2.Miller.0.jpg

14 marca 2014 r. w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyło się trzecie spotkanie w ramach Gdańskich Rozmów o Polsce i Rosji zorganizowanych przez Polsko-Rosyjskie Centrum Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk, w którym uczestniczyli uczniowie MAD-u VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Wykład wygłosił profesor Aleksij Miller, któryjest historykiem, profesorem Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie, pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Naukowej w Dziedzinie Nauk Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk, specjalistą w zakresie historii nacjonalizmu, polityki historycznej i historiografii w Europie Środkowej i Wschodniej.

            W okresie wzmożonych działań propagandowych i militarnych Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy Profesor starał się obiektywnie analizować zaistniałą sytuację. Jego głos sprzeciwu wobec działań Kremla nie przesłonił strony merytorycznej wykładu. Liczne pytania z sali i bardzo sprawnie konstruowane odpowiedzi ujawniły trudną sytuację, w jakiej znajdują się niezależnie myślący rosyjscy intelektualiści.

            Niezwykłym atutem spotkania była doskonała znajomość języka polskiego przez Pana Profesora. Dyskusję moderował dr Sławomir Dębski – dyrektor Polsko-Rosyjskiego Centrum.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek, kl. I C

Archiwum 2013/2014

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council