V Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Żydzi – swoi, czy obcy?”

W.5.jpg

 

W dniach od 12 do 13 listopada 2015 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z inicjatywy VII LO w Gdańsku odbyły się Warsztaty Akademickie poświęcone historii Żydów polskich. W spotkaniu, wraz z uczniami VII LO, uczestniczyła również młodzież z VI LO, VIII LO, XV LO w Gdańsku. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach na Białorusi. Rangę Warsztatów podkreślili swoją obecnością dyrektorzy liceów ogólnokształcących: Tomasz Zbierski (VI LO), Romuald Cichocki (VIII LO), Ewa Szymska (XV LO), Marcin Hintz (VII LO) oraz Stefania Lidzbarska (wicedyrektor VII LO). Gościliśmy również panią Żanetę Geryk – przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańsk.

Warsztaty pierwszego dnia otworzył wykład prof. UG, dr hab. Grzegorza Berendta: Historia i współczesność Żydów Polskich. W dalszej części spotkania uczniowie mieli okazję uczestniczyć w jednym z pięciu zaproponowanych grup warsztatowych. Zajęcia poświęcone Polsko-żydowskim związkom kulturowym moderowała pani Bożenna Sucharska, a Podstawy języka hebrajskiego zaprezentowała pani Martyna Wielewska-Baka. Zarys problematyki Syjonizmu, antysemityzmu i żydokomuny przybliżył swojej grupie pan Janusz Klemens.
Z kolei o Historii i współczesności Żydów gdańskich wraz z młodzieżą dyskutował prof. Grzegorz Berendt, a red. Krzysztof Kłopotowski analizował Żydowski kod kulturowy. Po wspólnym posiłku 110 uczestników zajęć udało się do synagogi w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 7. Spotkanie w świątyni poprowadzili pan Michał Rucki – wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku oraz pan Jakub Skrzypczak.

W kolejnym dniu zajęć asystenci moderatorów grup warsztatowych relacjonowali efekty swojej pracy. Każdy z uczestników mógł zadawać pytania moderatorom, jak również członkom konkretnych grup. Dzięki tej formule wytworzyła się dynamiczna interakcja wciągająca wszystkich w świat nowych pojęć, znaczeń i kontekstów. Mini panele pozwoliły na opisanie wszelkich działań zrealizowanych poprzedniego dnia. Kolejnym punktem była debata ekspercka pod hasłem: Żydzi – swoi, czy obcy? Część pierwsza panelu podejmowała problem obecnych relacji polsko-żydowskich i ich kontekstów historycznych, zaś druga dotyczyła czynników wpływających na perspektywiczne określenie wzajemnych relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: prof. UG, dr hab. Przemysław Różański – kierownik Zakładu Historii Żydów Uniwersytetu Gdańskiego, Michał Rucki – wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku,
red. Krzysztof Kłopotowski – tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika oraz Tomasz Zbierski – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Debatę moderował Janusz Klemens. W przerwie młodzież obejrzała film dokumentalny Ala z elementarza, przedstawiający losy Aliny Margolis-Edelman.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek, kl. III C

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council