V Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Żydzi – swoi, czy obcy?”

W.5.jpg

 

W dniach od 12 do 13 listopada 2015 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z inicjatywy VII LO w Gdańsku odbyły się Warsztaty Akademickie poświęcone historii Żydów polskich. W spotkaniu, wraz z uczniami VII LO, uczestniczyła również młodzież z VI LO, VIII LO, XV LO w Gdańsku. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach na Białorusi. Rangę Warsztatów podkreślili swoją obecnością dyrektorzy liceów ogólnokształcących: Tomasz Zbierski (VI LO), Romuald Cichocki (VIII LO), Ewa Szymska (XV LO), Marcin Hintz (VII LO) oraz Stefania Lidzbarska (wicedyrektor VII LO). Gościliśmy również panią Żanetę Geryk – przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańsk.

Warsztaty pierwszego dnia otworzył wykład prof. UG, dr hab. Grzegorza Berendta: Historia i współczesność Żydów Polskich. W dalszej części spotkania uczniowie mieli okazję uczestniczyć w jednym z pięciu zaproponowanych grup warsztatowych. Zajęcia poświęcone Polsko-żydowskim związkom kulturowym moderowała pani Bożenna Sucharska, a Podstawy języka hebrajskiego zaprezentowała pani Martyna Wielewska-Baka. Zarys problematyki Syjonizmu, antysemityzmu i żydokomuny przybliżył swojej grupie pan Janusz Klemens.
Z kolei o Historii i współczesności Żydów gdańskich wraz z młodzieżą dyskutował prof. Grzegorz Berendt, a red. Krzysztof Kłopotowski analizował Żydowski kod kulturowy. Po wspólnym posiłku 110 uczestników zajęć udało się do synagogi w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 7. Spotkanie w świątyni poprowadzili pan Michał Rucki – wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku oraz pan Jakub Skrzypczak.

W kolejnym dniu zajęć asystenci moderatorów grup warsztatowych relacjonowali efekty swojej pracy. Każdy z uczestników mógł zadawać pytania moderatorom, jak również członkom konkretnych grup. Dzięki tej formule wytworzyła się dynamiczna interakcja wciągająca wszystkich w świat nowych pojęć, znaczeń i kontekstów. Mini panele pozwoliły na opisanie wszelkich działań zrealizowanych poprzedniego dnia. Kolejnym punktem była debata ekspercka pod hasłem: Żydzi – swoi, czy obcy? Część pierwsza panelu podejmowała problem obecnych relacji polsko-żydowskich i ich kontekstów historycznych, zaś druga dotyczyła czynników wpływających na perspektywiczne określenie wzajemnych relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: prof. UG, dr hab. Przemysław Różański – kierownik Zakładu Historii Żydów Uniwersytetu Gdańskiego, Michał Rucki – wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku,
red. Krzysztof Kłopotowski – tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika oraz Tomasz Zbierski – dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Debatę moderował Janusz Klemens. W przerwie młodzież obejrzała film dokumentalny Ala z elementarza, przedstawiający losy Aliny Margolis-Edelman.

Tekst: Janusz Klemens
Zdjęcia: Dominika Panek, kl. III C

Archiwum 2015/2016

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk