VI OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

IMG_0389.JPG

18 grudnia 2012 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w kolejnej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tym razem uczestnicy Olimpiady musieli zmierzyć się z tematem: „BEZPIECZNE I PRZYJAZNE POMORZE – CZYSTE MIASTO ZALEŻY OD CIEBIE”.

Celem tegorocznej edycji konkursu było:

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności młodzieży za swoje postępowanie
  • poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży
  • zainteresowanie wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej
  • kształtowanie odpowiedzialność za dobro wspólne
  • polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczniowie chętnie przystąpili do Olimpiady, gdyż nagrodą główną dla laureata jest indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na wybrany przez niego kierunek studiów pierwszego stopnia.

W pierwszym etapie konkursu, który odbył się na terenie naszej szkoły, zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testu, obejmujących swoim zakresem tematykę związaną z szeroko ujętą ochroną środowiska.

Wyniki I etapu poznamy na początku Nowego Roku.

Tekst: Karina Pomykała

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk