VI OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

IMG_0389.JPG

18 grudnia 2012 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w kolejnej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tym razem uczestnicy Olimpiady musieli zmierzyć się z tematem: „BEZPIECZNE I PRZYJAZNE POMORZE – CZYSTE MIASTO ZALEŻY OD CIEBIE”.

Celem tegorocznej edycji konkursu było:

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności młodzieży za swoje postępowanie
  • poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży
  • zainteresowanie wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej
  • kształtowanie odpowiedzialność za dobro wspólne
  • polepszenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczniowie chętnie przystąpili do Olimpiady, gdyż nagrodą główną dla laureata jest indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na wybrany przez niego kierunek studiów pierwszego stopnia.

W pierwszym etapie konkursu, który odbył się na terenie naszej szkoły, zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testu, obejmujących swoim zakresem tematykę związaną z szeroko ujętą ochroną środowiska.

Wyniki I etapu poznamy na początku Nowego Roku.

Tekst: Karina Pomykała

Archiwum 2012/2013

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council