VII Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM ,,Polska poza Polską”

IMG_1164.JPG
9 grudnia 2016 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się siódma edycja Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM ,,Polska poza Polską”. Organizatorem wydarzenia było VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Tym razem podjęliśmy temat emigracji. Patronat objęła Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
Zaprosiliśmy szereg wybitnych postaci życia naukowego i publicznego. Swoją obecnością zaszczycili nas dr hab. Mirosław A. Supruniuk – dyrektor Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztof Olendzki – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, konsul Damian Ciarciński z Departamentu Polonii i Polaków za Granicą MSZ w Warszawie, Jarosław Sikorski – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku. Uczestnikami była młodzież z VII LO, XV LO oraz ALO Lingwista. Spotkanie rozpoczął wykład dr. hab. Mirosława A. Supruniuka ,,Dlaczego Polacy emigrują? Panorama polskiej emigracji (lata 1919-2016)”. Było to bardzo ciekawe wprowadzenie w temat. Następnie odbyła się krótka dyskusja o przyczynach polskiej emigracji.
Kolejnym etapem warsztatów był panel dyskusyjny na temat działań Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wobec Polonii i Polaków za granicą. Wiele cennych informacji przedstawił dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza dr Krzysztof Olendzki. Następnie odbyły się moderowane zajęcia warsztatowe w grupach tematycznych:
GRUPA I ,,Czy emigracja daje pełną wolność? Dylematy polskich twórców kultury w latach 1939-1989.” – prowadzący dr hab. Mirosław A. Supruniuk.
GRUPA II ,,Gdy naszym dzieje się krzywda – opieka państwa polskiego nad rodakami za granicą.” – prowadzący konsul Damian Ciarciński.
GRUPA III ,,Emigracja - zagrożenia i szanse.” – prowadzący Jarosław Sikorski 
GRUPA IV ,,Asymilacja? Losy polskich emigrantów.” – prowadzący Janusz Klemens 
GRUPA V ,,Jak emigranci budują wizerunek Polski i Polonii w krajach osiedlenia?” – prowadzący dr Krzysztof Olendzki
Uczestnicy zajęć warsztatowych przedstawili efekty swojej pracy. Wnioski młodzieży były bardzo interesujące. Wskazywały na duże zainteresowanie historią i współczesną polityką.
Następnie odbyły się debaty eksperckie ,,Dziedzictwo dorobku polskiej emigracji do 1989 roku
13.45” oraz ,, Emigracja ekonomiczna po 1989 roku i jej konsekwencje”, w której udział wzięli zaproszeni goście.
VII Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM były wspaniałym, budującym spotkaniem. Wzbogaciły naszą wiedzę i poszerzyły horyzonty. Postawiliśmy sobie podczas nich wiele ważnych pytań. Skłoniły nas do głębokiej refleksji nad polską historią oraz współczesnymi kartami naszej Ojczyzny.
Niebawem – VIII Warsztaty Akademickie … ,,Czy Szekspir przewidział Brexit?” w Teatrze Szekspirowskim. Zapraszamy.
 

Tekst: Janusz Klemens

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council