VII Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM ,,Polska poza Polską”

IMG_1164.JPG
9 grudnia 2016 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się siódma edycja Warsztatów Akademickich COGITO ERGO SUM ,,Polska poza Polską”. Organizatorem wydarzenia było VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Tym razem podjęliśmy temat emigracji. Patronat objęła Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska.
Zaprosiliśmy szereg wybitnych postaci życia naukowego i publicznego. Swoją obecnością zaszczycili nas dr hab. Mirosław A. Supruniuk – dyrektor Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Krzysztof Olendzki – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, konsul Damian Ciarciński z Departamentu Polonii i Polaków za Granicą MSZ w Warszawie, Jarosław Sikorski – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Gdańsku. Uczestnikami była młodzież z VII LO, XV LO oraz ALO Lingwista. Spotkanie rozpoczął wykład dr. hab. Mirosława A. Supruniuka ,,Dlaczego Polacy emigrują? Panorama polskiej emigracji (lata 1919-2016)”. Było to bardzo ciekawe wprowadzenie w temat. Następnie odbyła się krótka dyskusja o przyczynach polskiej emigracji.
Kolejnym etapem warsztatów był panel dyskusyjny na temat działań Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wobec Polonii i Polaków za granicą. Wiele cennych informacji przedstawił dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza dr Krzysztof Olendzki. Następnie odbyły się moderowane zajęcia warsztatowe w grupach tematycznych:
GRUPA I ,,Czy emigracja daje pełną wolność? Dylematy polskich twórców kultury w latach 1939-1989.” – prowadzący dr hab. Mirosław A. Supruniuk.
GRUPA II ,,Gdy naszym dzieje się krzywda – opieka państwa polskiego nad rodakami za granicą.” – prowadzący konsul Damian Ciarciński.
GRUPA III ,,Emigracja - zagrożenia i szanse.” – prowadzący Jarosław Sikorski 
GRUPA IV ,,Asymilacja? Losy polskich emigrantów.” – prowadzący Janusz Klemens 
GRUPA V ,,Jak emigranci budują wizerunek Polski i Polonii w krajach osiedlenia?” – prowadzący dr Krzysztof Olendzki
Uczestnicy zajęć warsztatowych przedstawili efekty swojej pracy. Wnioski młodzieży były bardzo interesujące. Wskazywały na duże zainteresowanie historią i współczesną polityką.
Następnie odbyły się debaty eksperckie ,,Dziedzictwo dorobku polskiej emigracji do 1989 roku
13.45” oraz ,, Emigracja ekonomiczna po 1989 roku i jej konsekwencje”, w której udział wzięli zaproszeni goście.
VII Warsztaty Akademickie COGITO ERGO SUM były wspaniałym, budującym spotkaniem. Wzbogaciły naszą wiedzę i poszerzyły horyzonty. Postawiliśmy sobie podczas nich wiele ważnych pytań. Skłoniły nas do głębokiej refleksji nad polską historią oraz współczesnymi kartami naszej Ojczyzny.
Niebawem – VIII Warsztaty Akademickie … ,,Czy Szekspir przewidział Brexit?” w Teatrze Szekspirowskim. Zapraszamy.
 

Tekst: Janusz Klemens

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk