VIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

IMG_4298.JPG

VII Liceum Ogólnokształcące w zakresie działań profilaktycznych ściśle współpracuje z gdańską Strażą Miejską. Strażnicy z Wydziału Profilaktyki prowadzą m. in. warsztaty, które obejmują tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich oraz konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. Uczniowie naszego liceum chętnie angażują się również w inne działania inicjowane przez Straż Miejską, czego przykładem jest zainteresowanie Olimpiadą Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jest to już ósma edycja tego konkursu, a tegoroczne hasło brzmiało – Jestem uczestnikiem ruchu drogowego.

Olimpiada przeznaczona była dla uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Rozwijanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, jak również za wspólne dobro to jeden z celów organizatorów turnieju. Wartością jest również to, iż młodzież przygotowująca się do udziału w konkursie poznaje przepisy prawa oraz uprawnienia instytucji, które stoją na jego straży. Wszystko ma służyć poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównymi organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie i gminne z województwa pomorskiego.

Główną nagrodą dla zwycięscy olimpiady jest indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej na wybranym kierunku studiów dziennych lub zaocznych. Finałowy etap, do którego zakwalifikowało się ośmiu naszych uczniów, odbył się 18 lutego 2015 r. w siedzibie Gdańskiej Wyższej szkoły Humanistycznej. Trzymamy zatem kciuki za naszych licealistów!

 

 

Tekst i zdjęcia: Karina Pomykała

Archiwum 2014/2015

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk