VIII Warsztaty Akademickie

IMG_2699.JPG

Cogito Ergo Sum „Quo Vadis Unio?”

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańskuoraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zorganizowały VIII Warsztaty Akademickie

Cogito Ergo Sum „Quo Vadis Unio?”.Spotkanie miało miejsce 24 kwietnia 2017 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uczestniczyła w nim młodzież z naszej szkoły oraz IV, VIII i XV Liceum Ogólnokształcące jak również Akademickie Liceum Lingwista i Technikum Łączności.

Warsztaty rozpoczął wykład ,,Dzieje integracji Europejskiej” wygłoszony przez
dr hab. Sylwię Mrozowską z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Następnie młodzież pracowała w zespołach pod kierunkiem moderatorów.

Grupa I - ,,Tożsamość Unii Europejskiej\'\'

Moderator: dr hab. Sylwia Mrozowska Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego,

Grupa II – ,,Unia Europejska wspólnota wartości\'\'

Moderator: Jarosław Sikorski Punki Informacji Europejskiej Europe Direct–Gdańsk,

Grupa III - ,,Pozycja Polski w Unii Europejskiej\'\'

Moderator: Dominik Łazarz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Grupa IV - ,,Wyzwania Unii Europejskiej\'\'

Moderator: Tomasz Piątek Departament Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Grupa V – ,,Unia Europejska a światowi gracze: USA, Rosja i Chiny\'\'

Moderator: Janusz Klemens VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Kolejnym etapem spotkania były panele, podczas których liderzy wraz z moderatorami prezentowali efekty pracy w grupach warsztatowych. Najważniejszym punktem była debata ekspercka „Quo Vadis Unio?”.Panelistami zostali dr hab. Sylwia Mrozowska Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Jarosław Sikorski z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct–Gdańsk, Dominik Łazarz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Tomasz Piątek z Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a do dyskusji włączali się aktywnie uczniowie gdańskich szkół ponadgimnazjalnych.

VIII Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Quo Vadis Unio?” były bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczności gdańskich szkół. Pozwoliły młodym ludziom zastanowić się nad przyszłością Unii Europejskiej, zrozumieć jej problemy oraz określić stanowisko Polski wobec zmian dotyczących problemów społecznych, gospodarczych i politycznych naszego kontynentu.

Tekst: Justyna Firmanty
Zdjęcia: Julia Jastrzębska, kl. IIB

Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk